Informacje

Bezpieczeństwo narodowe

Atuty studiów:

- praktyczne zajęcia  z doświadczonymi ekspertami
- umowa z Komendantem Głównym Policji - realizacja programu kształcenia w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów,
- szkolenia wspierające kompetencje (wyszkolenie strzeleckie, elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe),
- spotkania z praktykami, wizyty studyjne, zajęcia w środowisku pracy.

 

 

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe Wydziału Zamiejscowego w Krakowie ma wiedzę z zakresu:


•    nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności jako dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych,
•    całokształtu zjawisk i procesów z zakresu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych,
•    funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa na różnych szczeblach funkcjonowania Państwa,
•    podstawowych problemów i przyczyny powstawania współczesnych sytuacji kryzysowych, wypracowania skutecznych decyzji oraz podjęcia zadań w zakresie pełnionych ról wynikających ze specyficznych kompetencji organów władzy publicznej.

 
W ramach studiów student dokonuje wyboru spośród następujących specjalności:

•    organizacja i funkcjonowanie służb publicznych;
•    wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa;
•    bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej.

Artykuły

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

W ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych absolwent zdobywa gruntowną znajomość przepisów prawnych, dotyczącą organizacji, działania i struktury Policji oraz wysoce pożądane umiejętności zapewniające odpowiednie przygotowanie do zatrudnienia w Policji i innych instytucjach bezpieczeństwa publicznego będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), a także w różnych instytucjach pozarządowych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa. 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do pracowników służb mundurowych – wojska - a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się - szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, jak również do osób zamierzających prowadzić edukację w tym zakresie. 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

W ramach specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej absolwenci posiadają szeroki zakres wiedzy o istocie i sposobach identyfikowania zagrożenia pożarowego (obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych), sposobach przeprowadzania ewakuacji z różnego rodzaju obiektów i terenów, podstawowych metodach i instrumentach wykorzystywanych w ratownictwie, zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej



 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji