Informacje

Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji

Atuty kierunku:

- możliwość korzystania z oprogramowania licencjonowanego Microsoft w ramach programu MSDNAA,
- unikalny program, obejmujący całość zagadnień związanych z podstawami technologicznymi oraz pełnym spektrum biznesowych zastosowań technik wspomagania decyzji klasy Business Intelligence,
- wśród wykładowców praktycy, m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
- w ramach zajęć podstawowe i zaawansowane aspekty projektowania baz danych i hurtowni danych,
- możliwość korzystania z pełnotekstowych baz naukowych: Springer, Elsevier, EBSCO, zawierających pełne teksty artykułów z czasopism naukowych poświęconych zagadnieniom informatycznym,
- zajęcia prowadzone m.in. w Laboratorium Baz Danych, Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych, wyposażonych w najnowsze oprogramowanie bazodanowe firm Microsoft, Oracle, IBM oraz najwyższej klasy sprzęt informatyczny (serwery, macierze, sieci światłowodowe),
- praca w środowisku MS Business Intelligence Developement Studio.

 

CEL:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy w zakresie projektowania, implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk jest położony na poznanie metod analizy wymagań biznesowych, wykorzystania metod eksploracji danych (data mining) oraz efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz finansowych, sprzedaży, kosztów, klienta, itp. w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa.

 

UCZESTNICY:

Studia są przeznaczone dla dyrektorów: sprzedaży i marketingu, finansowych (CFO), IT (CIO) i członków zarządu, odpowiedzialnych za obszar IT i rozwój strategii, menedżerów: działu IT, finansów i sprzedaży wszystkich szczebli, specjalistów: działów finansowych, sprzedaży i analityków, konsultantów specjalizujących się w doradztwie biznesowym, analityków biznesowych, innych osób, pragnących poznać nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę menedżera.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Słuchacze uzyskają wiedzę w zakresie biznesowego wykorzystania, projektowania, narzędzi i technik oraz implementacji informatycznych systemów klasy Business Intelligence, wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć słuchacze rozwiną kompetencje dotyczące analizy konkretnych przypadków: analiza wnętrza firmy: finanse & kontroling, sprzedaż, monitorowanie procesów, analiza otoczenia firmy: analiza rynku i konkurencji, benchmarking, użycia analitycznych systemów zarządzania relacjami z klientami, analizy sieci społecznych.

 

PROGRAM:

1. Komunikacja interpersonalna,
2. Podstawy Business Intelligence,
3. Informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwie,
4. Analiza, modelowanie i wizualizacja danych dla potrzeb wspomagania decyzji,
5. Wprowadzenie do baz danych,
6. Projektowanie i implementacja baz danych,
7. Wprowadzenie do hurtowni danych,
8. Projektowanie, implementacja i eksploatacja hurtowni danych,
9. Integracja danych biznesowych,
10. Analiza danych biznesowych,
11. Tworzenie raportów i udostępnianie wyników analiz,
12. Eksploracja danych biznesowych,
13. Pracownia problemowa,
14. Seminarium dyplomowe.

 

Liczba godzin: 208

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt studiów: 3300 zł czesne płatne w 7 ratach w nieprzekraczalnym terminie (2x300 zł, 2x600 zł, 3x500 zł)

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3300

2700 

3300

3000 

3300

3000 

3300

3000 

3300

3150 

3300

3000

3300

3000 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Opinia:


„Pozytywnie zaskoczył mnie dobór kadry. Prowadzący zajęcia to osoby mocno związane z tematyką Business Intelligence, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach, jak i w pracy na własny rachunek. Dzięki temu jako studenci mogliśmy zapoznać się z zagadnieniami i realnymi problemami biznesowymi, z którymi spotykają się analitycy, projektanci, i wdrożeniowcy systemów BI."


Grzegorz Żołyński
Konsultant ERP
Comarch S.A.

 

 

„Podstawą odniesienia sukcesu jest umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem, a podstawą zarządzania jest zdefiniowanie celów oraz codzienne dążenie do ich realizacji. Zmienność otoczenia i zachowanie rynków powodują konieczność ciągłej adaptacji do nowych sytuacji i utrudniają realizację postawionych celów. Im szybciej będziemy reagować na te zmiany, tym większą szansę mamy na odniesienie sukcesu. Do tego potrzebna jest nie tylko wiedza ale i dostęp do pełnej informacji biznesowej. Tu pojawia się miejsce dla Inteligencji Biznesowej jako zbioru technik i narzędzi pozyskiwania informacji. Aby sprawnie pozyskiwać informacje niezbędna jest współpraca zarówno specjalistów w dziedzinie IT, jak i analityków oraz samych menadżerów. Poprawność funkcjonowania każdego z wymienionych elementów składowych pozyskiwania informacji jest niezbędna do odniesienia sukcesu, a znajomość możliwości i ograniczeń zagadnień integracja danych, analiza OLAP czy też wykorzystanie metod Inteligencji Obliczeniowej stanowi podstawę wiedzy sprawnego zarządzania. Przygotowane przez WSB studia są więc dedykowane zarówno dla specjalistów IT, analityków jak i menadżerów".


Marcin Blachnik

Katedra Informatyki
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia informatyczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji