Cel działalności

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Żywcu zaprasza na czterosemestralne Podyplomowe Studium Wywiadu. Podstawową przesłanką uruchomienia Studium jest przekonanie o deficycie personelu kompetentnego w organizowaniu i realizacji wiedzotwórczego wsparcia procesów decyzyjnych.

 

Celem kształcenia jest osiągnięcie przez słuchaczy w pełni profesjonalnych i nowoczesnych umiejętności w zakresie gromadzenia, zarządzania gromadzeniem oraz analizy informacji. Pierwsza edycja Studium przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji państwowej średniego i wyższego szczebla.

 

 

 

O projekcie poinformowane zostały kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Powołana została Rada Patronacka. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się dnia 7 lutego 2013 r. w Warszawie. Założenia funkcjonwania Podyplomowego Studium Wywiadu w Żywcu zostały omówione w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego podczas spotkania, które odbyło się 12 marca 2013 r. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji