Cel sympozjum

Cele sympozjum:

Celem sympozjum jest ukazanie w najbliższej i dalszej przyszłości systemów edukacji i bezpieczeństwa w wymiarze etycznym, indywidualnym i społecznym. Przedstawienie powiązań edukacji z bezpieczeństwem w kontekście procesów globalizacyjnych. Ponadto zdefiniowanie aktualnie najważniejszych właściwości i potrzeb w zakresie wzajemnie zależnych składników owego układu (edukacja-bezpieczeństwo). Analizie i dyskusji poddane zostaną problemy, szanse i zagrożenia edukacji i bezpieczeństwa wynikające ze zmian globalizacyjnych. Wynikiem dyskusji i obrad będzie nie tylko diagnoza aktualnej sytuacji i wzajemnych powiązań między edukacją a bezpieczeństwem, ale również wskazanie roli nauk społecznych i humanistycznych w badaniach nad edukacją i bezpieczeństwem oraz konstruowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo współczesnych mieszkańców globalnego świata.

Efektem obrad konferencyjnych będzie opublikowanie monografii naukowej, zawierającej wkład naukowy uczestników sympozjum. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji