Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji studentów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Realizacja projektu i jego celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w zakresie podniesienia praktycznych kompetencji studentów. Będzie to możliwe m.in. dzięki:

 

  • opracowaniu i realizacji unikatowych, innowacyjnych programów kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • włączeniu pracodawców w proces przygotowania oraz realizacji programów kształcenia. 

Praktyczny charakter studiów

 

Praktyczny charakter studiów odzwierciedlają treści (zgodne z oczekiwaniami pracodawców), kadra (praktycy) oraz metody dydaktyczne (zajęcia dualne u pracodawców, warsztatowe zajęcia w oparciu o: metodykę Problem Based Learning, projekty indywidualne i zespołowe będące rozwiązaniem realnych problemów zgłaszanych przez pracodawców, analizę case studies, symulacje, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach z użyciem specjalistycznego oprogramowania).

 

Nowe unikatowe specjalizacje


Udoskonalane programy kształcenia są zgodne z Regionalną Strategią Innowacji województwa śląskiego i wpisują się w jej cele strategiczne. Projekt zakłada uruchomienie nowych unikatowych specjalizacji takich jak: Inżynier symulacji, Zarządzanie infrastrukturą publiczną, Zarządzanie zrównoważoną energią a także Informatyka przemysłowa w ramach istniejących kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka. Uruchomienie nowych specjalności jest odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przez przedstawicieli pracodawców zrzeszonych w Radzie Ekspertów Uczelni, analizy rynku pracy cyklicznie prowadzone przez Uczelnię, badania losów zawodowych absolwentów oraz potrzeby regionu w zakresie poszukiwanych kompetencji zasobów kadrowych.

 

 

Projekt realizowany będzie do końca października 2021 roku.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji