Certyfikaty

Studenci WSB mogą w trakcie studiów uzyskiwać specjalistyczne certyfikaty:

 1. Certyfikat CDN OPTIMA l
 2. Certyfikat SPSS
 3. Przygotowanie do uzyskania certyfikatów: Certyfikatu APM Group „PRINCE2 Foundation", Project Management Insitute Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • Przygotowanie do uzyskania certyfikacji międzynarodowej z zakresu MSF/MOF
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością TUV
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w transporcie wg ISO 9001
 • Przygotowanie do uzyskania certyfikatu księgowego do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawanego przez Ministerstwo Finansów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 z późn. zm.)
 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach w świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.)
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych

1. CDN Optima

CDN OPTIMA to zintegrowany program do zarządzania i rachunkowości obejmujący cały zakres funkcjonowania małej i średniej firmy. To nowoczesne narzędzie z modułami do prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości oraz działu kadr i płac. CDN OPTIMA składa się z następujących modułów: Kasa/Bank, Faktury, Handel, Księga handlowa, Płace i kadry, środki trwałe, CRM, Analizy oraz Biuro rachunkowe. Program CDN OPTIMA otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oprogramowanie (moduł Kasa/Bank, Księga, Faktury) jest wykorzystywane na zajęciach na kierunkach Zarządzanie i ekonomia. Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym.


Po zakończeniu zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość praktycznej obsługi modułów księgowych w programie Optima.


Koszt otrzymania certyfikatu dla studenta - 0 zł

2. SPSS

SPSS to system do statystycznej analizy danych. Akredytacji podlegają zajęcia, w ramach których studenci poznają zasady korzystania z programu SPSS - warsztaty komputerowe i narzędzia informatyczne w analizie danych. Akredytacja jest udzielana na 1 rok, a warunkiem jej przedłużenia na kolejny jest zaliczenie zewnętrznego testu przez 3 wybranych studentów WSB.


Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą uzyskują certyfikat SPSS technology junior expert, a 3 studentów, którzy zaliczą test zewnętrzny - certyfikat SPSS technology expert.

3. Certyfikat APM Group „PRINCE2 Foundation"

PRINCE2 jest narzędziem, które z jednej strony gwarantuje pełną kontrolę nad realizowanymi procesami projektowymi, a z drugiej jest narzędziem na tyle elastycznym, że jej wykorzystanie jest możliwe praktycznie w każdej organizacji, w projektach każdego typu - bez względu na charakter realizowanego przedsięwzięcia.


Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation. Certyfikat ten poświadcza posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu metodyki Prince2 na poziomie podstawowym.

4. CRM - Simple

CRM to system wykorzystywany do budowania relacji z klientem. Studenci poznają zasady jego działania w ramach zajęć CRM realizowanych na kierunku Zarządzanie.


Osoby, które pozytywnie zaliczyły przedmiot otrzymują zaświadczenie wystawione przez firmę Simple potwierdzające uczestnictwo w zajęciach z tematyki CRM.

 

Koszt zaświadczenia dla studenta - 0 zł

 

5. Certified Associate in Project Management (CAPM)

Certified Associate in Project Management (CAPM) jest nowym certyfikatem PMI potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Skierowany jest do początkujących adeptów sztuki zarządzania projektami, członków zespołów projektowych oraz studentów chcących potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM).

6. Microsoft Operations Framework

(MOF) zapewnia wskazówki pozwalające organizacjom na uzyskiwanie bardzo ważnych parametrów projektów: stabilności, dostępności, wsparcia, części zarządzającej. MOF bazuje na międzynarodowo zatwierdzonym i przyjętym zbiorze praktyk zwanych ITIL (ang. IT Infrastructure Library). MSF prezentuje strukturę i czynności z perspektywy dostarczania rozwiązań natomiast MOF pokazuje strukturę i czynności w perspektywie zarządzania usługami. MSF pokazuje jak zbudować produkt będący składnikiem informatycznego systemu zarządzania MOF wskazuje jak go stosować w organizacji. Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu MOF i MSF.

  

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia licencjakie

 

Administracja publiczna i samorządowa


Administracja skarbowo - celna


Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Prawo w biznesie


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji