Informacje

25. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe "Człowiek-Media-Edukacja" - podsumowanie

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, wpływ mediów elektronicznych na szeroko pojęty proces edukacji oraz oddziaływanie mediów cyfrowych na współczesnego człowieka były jednymi z głównych zagadnień poruszanych podczas 25. Jubileuszowego Sympozjum Naukowego „Człowiek – Media – Edukacja”. Wydarzenie odbyło się w dn. 25-26 września 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Sympozjum  jest jednym z ważniejszych, cyklicznych wydarzeń poświęconych edukacji medialnej organizowanych w Polsce. Inicjatorem przedsięwzięcia jest prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja to doskonała okazja do wymiany naukowych poglądów oraz praktycznych doświadczeń na temat procesów, zachodzących w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

 

W związku z jubileuszem okolicznościowe adresy i gratulacje na ręce Jej Magnificencji prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB oraz  prof. Janusza Morbitzera przesłali m.in.: Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Agata Kornhauser-Duda, Pani Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Pan Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, podkreślając doniosłą rolę i opiniotwórczy charakter Sympozjum Naukowego „Człowiek-Media-Edukacja” dla polskiej oświaty i rozwoju nauk społecznych, w tym szczególnie pedagogiki.

 

 - Mam nadzieję, że dyskusja podczas Sympozjum oraz wymiana naukowych poglądów, związanych z nieustannymi przemianami zachodzącymi w procesie całożyciowej edukacji pod wpływem rozwoju mediów elektronicznych oraz poszukiwanie dróg optymalizacji tego procesu, będzie okazją do dyskusji na temat oddziaływania mediów cyfrowych na współczesnego człowieka – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, otwierając Sympozjum.

 

W gronie uczestników Sympozjum znaleźli się m.in.:

- Joanna Berdzik - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

Janusz Krupa - Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii Edukacji w Departamencie Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Krzysztof Klefas - Departament Jakości  Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Dariusz Wilczak - Wicekurator Oświaty w Katowicach,

Andrzej Mróz - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Jan Pawłowski - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - Członek Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Przewodniczący Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Podczas sympozjum swoje wystąpienia zaprezentowali znani i cenieni eksperci, m.in.:

 

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik - Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Członek Polskiego Komitetu Pedagogicznego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas - Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2002-2003, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1998-2005,

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach,

prof. zw. dr hab. Janusz Gajda - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta - Politechnika Koszalińska,

prof. nadzw. dr hab. Lech Mankiewicz - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk,

prof. nadzw. dr hab. Józef Kloch - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

prof. nadzw. dr hab. Monika Marta Przybysz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek - Uniwersytet Warszawski,

prof. nadzw. dr hab. Władysław Błasiak - Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie,

dr Małgorzata Godlewska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Norbert G. Pikuła - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Joanna M. Łukasik - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. nadzw. dr hab. Janusz Miąso - Uniwersytet Rzeszowski,

prof. nadzw. dr hab. Hanna Batorowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

dr Robert Małoszowski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

prof. nadzw. dr hab. Marlena Plebańska - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PAN w Poznaniu,

Sidey Myoo (prof. nadzw. dr hab. Michał Ostrowicki) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski - Uniwersytet Rzeszowski,

prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska - Uniwersytet Rzeszowski,

dr Edward Tlałka - Uniwersytet Rzeszowski,

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Spendel - Uniwersytet Śląski w Katowicach,

prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

dr Danuta Morańska - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górnicza,

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Penkowska - Uniwersytet Gdański,

dr Krzysztof Gurba - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

prof. nadzw. dr hab. Paweł Topol -  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. nadzw. dr hab. inż. Jolanta Zielińska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

dr Elżbieta Maria Minczakiewicz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

ks. dr Michał Borda - Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,

mgr Piotr Boroń - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,

mgr Anna Grzegory - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Logofigle w Łodzi,

mgr Dariusz Andrzejewski - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni,

dr Emilia Musiał - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

dr Ewa Zawisza - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

dr Justyna Bluszcz - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

dr Kamilla Wasilewska - Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Koszalinie,

dr Magdalena Wasylewicz - Uniwersytet Rzeszowski,

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

dr Bożena Dusza - Uniwersytet Rzeszowski,

mgr Piotr Karaś - Uniwersytet Rzeszowski,

dr inż. Paweł Buchwald - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

dr Danuta Morańska - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

mgr inż. Krzysztof Orzechowski - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

dr Małgorzata Klisowska - Uniwersytet Rzeszowski,

dr Tomasz Huk - Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk - Uniwersytet w Białymstoku,

dr Marek Hallada - Uniwersytet Rzeszowski,

dr Małgorzata Pietrzak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

dr inż. Andrzej Wołodźko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

dr Iwona Samborska - Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr Beata Godejord - Nesna University College w Norwegii,

dr Bożena Marzec - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

mgr Karol Kowalczuk - Uniwersytet w Białymstoku,

mgr Katarzyna Stachowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

mgr Roman Solecki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

mgr Marlena Pieniążek - Uniwersytet Rzeszowski,

mgr Izabela Rudnicka - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,

mgr Grzegorz Polański - Uniwersytet Rzeszowski,

mgr inż. Bohumír Soukup - SGP Systems z Czech,

mgr Jarosław Lipszyc - Fundacja Nowoczesna Polska z Warszawy,

mgr Marcin Polak - EDUNEWS z Warszawy,

mgr Jacek Ścibor - Superbelfrzy RP,

mgr Marta Florkiewicz-Borkowska - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach,

mgr inż. Lechosław Hojnacki - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej,

mgr Barbara Halska - Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju,

mgr Witold Kołodziejczyk - Edukacja i Dialog z Warszawy,

mgr Anna Michniewska - Gimnazjum nr 16 w Krakowie,

mgr Marek Konieczniak - VULCAN Sp. z o.o. z Wrocławia,

mgr Elżbieta Bowdur - Stowarzyszenie KISS z Katowic.

 

Ponadto w konferencji uczestniczyli m.in.:

 

prof. zw. dr hab. Irena Adamek
prof. nadzw. dr hab. Henryk Czubała
prof. nadzw. dr hab. Monika Jaworska-Witkowska
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs
prof. nadzw. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska
prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek
prof. zw. dr hab. Lech Witkowski
prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany

 

Specjalną sesję przygotowano dla dyrektorów szkół i nauczycieli, podczas której poruszano m.in. kwestie związane z kierunkiem rozwoju nowoczesnej edukacji, wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu czy możliwościami samodzielnej nauki na platformach e-learningowych.

 

Ważnym punktem Sympozjum była uroczystość wręczenia statuetek „Edukator Roku 2015”.  Kapituła Konkursu o miano „Edukatora Roku”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przyznała tytuł prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu dr. h.c. oraz prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji