Informacje

Czy organizacji potrzebny jest coaching?

Potencjał ludzki jest siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw i wyznacznikiem ich konkurencyjności. Kompetencje i umiejętności kadry to gwarancja sukcesu firmy. Stąd tak ważna jest dbałość o pracowników firmy, reagowanie na potrzeby, rozwijanie ich możliwości, uwzględnianie interesów indywidualnych w zgodzie z ogólna misją i strategią organizacji.

Czym jest coaching?

 

Choć korzeni coachingu można doszukiwać się nawet w XVI wieku, to jednak dzisiejsze rozumienie tego pojęcia sformułował W. Timothy Gallwey. W jego mniemaniu najlepszym sposobem pomocy w osiąganiu sukcesu jest zadawanie człowiekowi odpowiednich pytań, które ułatwią mu korzystanie z własnych doświadczeń.

 

Coaching, początkowo rozwijany na gruncie sportowym, znalazł swoje zastosowanie w biznesie, zdrowiu i edukacji.

 

Coaching to nie doradztwo i nie gotowe recepty na sukces, ale towarzyszenie klientowi w drodze z punktu, w którym klient się znajduje, do punktu, w którym chce się znaleźć. To sam klient wyznacza cele, nad którymi chce pracować.

 

Coach ma jedynie pomóc klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w dokładnym określeniu celów i sposobów ich realizacji. Dlatego ważnym elementem procesu coachingowego jest zadawanie pytań otwartych, które mają skłonić klienta do przemyśleń. Dzięki temu coaching uczy samodzielności i zwiększa motywację do działania.

 

Korzyści dla firmy

 

W dziedzinie ZZL coaching zyskuje coraz większe znaczenie. Jest jednym z czynników wpływających na efektywne funkcjonowanie organizacji, a więc przekłada się również na wynik finansowy. Pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, zatem sprzyja zarządzaniu wiedzą w organizacji.

 

Dzięki coachingowi pracownicy podnoszą poziom swojej motywacji wewnętrznej i zaangażowania, czują się doceniani, doskonalą swoje umiejętności i rozwijają  kompetencje w sytuacjach zadaniowych, a jednocześnie wykonują swoją pracę.

 

Aby w pełni wykorzystać potencjał jaki niesie ze sobą coaching, należy korzystać z pomocy osób, które są profesjonalnie przygotowane do przeprowadzania sesji coachingowych.

 

***

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z ASK Expert oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu realizuje kompleksowe kształcenie coachów w ramach kształcenia podyplomowego.

Studia na kierunkach: przygotowują uczestników do samodzielnego przeprowadzania szkoleń. Program studiów kładzie szczególny nacisk na warsztaty i wykłady doskonalące kompetencje coachingowe, interpersonalne i intrapersonalne  oraz rozwój osobisty.

 

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Business coaching

Master coaching - zaawansowane narzędzia coachingowe

 

- Studia z coachingu to zarówno wiedza i praktyka, jak i znakomity czas poświęcony na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia. To studia dla wszystkich ciekawych siebie i ludzi, zainteresowanych wspieraniem i pomaganiem innym w drodze ku byciu lepszym we wszystkim, co robią. To także studia dla profesjonalistów, którzy w swoich organizacjach i firmach chcą wdrażać kulturę coachingową, są bądź planują zostać coachami – mówi dr Anna Syrek-Kosowska, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie Ask Expert.

 Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji