DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających.

Cele:
DAAD przyznaje stypendia umożliwiające podjęcie nauki na jednej z niemieckich uczelni.

Kto może ubiegać się o fundusze:

  • studenci ostatniego roku studiów magisterskich lub ostatniego roku studiów licencjackich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata bądź magistra
  • limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego, szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.

Bardzo istotnym kryterium, obok osiągnięć w czasie studiów, jest przekonywujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech. Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.

 

Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 750 EUR miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia. DAAD może pokryć czesne w wysokości do 500 euro za semestr w przypadku, gdy stypendyści DAAD nie zostaną zwolnieni z tej opłaty.

W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy. Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów.

 
 

Nasi partnerzy

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Cieplaka 1c,

Rekrutacja: +48/32/ 262 28 05,
Dziekanat: +48/32/ 262 03 07,
Fax: +48/32/ 295 93 44
e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji