Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Debata "Innowacyjne przedsiębiorstwo" w Regionalnej Izbie Gospodarczej

W dniu 12 marca 2015 r.  w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyła się Debata Ekspercka pt. "Innowacyjne przedsiębiorstwo". Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach cyklu Nauka ↔ Biznes. Jego inicjatorem była prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz – JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Przewodnicząca Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń wieloletnich praktyków w obszarze szans, trudności i perspektyw w pozyskiwaniu środków finansowych na innowacyjne działania. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie dotyczące, m.in: źródeł inspiracji dla przedsiębiorstw planujących rozwój wielowymiarowej innowacyjności, współczesnego wymiaru konkurencyjności w kontekście współpracy sieciowej przedsiębiorstw, partnerstw, konsorcjów i klastrów. Omawiano także tematykę funduszy europejskich i środków strukturalnych, konsorcjów naukowo-przemysłowe w projektach badawczo-rozwojowych w aspekcie projektowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Debata dotyczyła także: Regionalnej Strategii Innowacji i Programu Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego, możliwości rozwoju MSP w regionie w oparciu o środki RPO WSL 2014-2020.

 

Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami z obszaru barier rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, metod rozwoju aktywności innowacyjnej firm, procesu przygotowania przedsiębiorstwa do ubiegania się o środki na rozwój innowacyjności  we współpracy nauka-biznes, dylematów przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie finansowe procesów innowacyjnych.

 

UCZESTNICY DEBATY:Katarzyna Markiewicz–Śliwa – Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich w Centrum Zarządzania Projektami. Ekspert i doradca dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów europejskich, specjalista w obszarze sporządzania wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów, przygotowania budżetów projektów.

Monika Ptak–Kruszelnicka – Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji, Śląski Urząd Marszałkowski odpowiedzialna za wdrażanie środków unijnych w ramach m.in. projektów: "Zarządzanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", „Zarządzanie projektami systemowymi w zakresie polityki rynku pracy", ekspert w zakresie tworzenia klastrów w branży producentów wyrobów medycznych, branży samochodowej, technologii energooszczędnych, konsultant sieci Enterprise Europe Network, trener w obszarze funduszy strukturalnych.
 


 

dr Joanna Kurowska-Pysz – Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSB w Dąbrowie Górniczej. Współwłaściciel KREATUS  Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej – firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji oraz współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, ekspert w zakresie zarządzania  projektami i funduszami unijnymi, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej.


Dr Rafał Rębilas – Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk, Autor publikacji z zakresu rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. 


MODERATOR DEBATY:dr Marcin Lis – Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych w zakresie prowadzenia projektów biznesowych oraz wdrażaniu systemów zintegrowanych. Był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem projektami, jakością i procesami, marketingiem oraz obsługą klienta.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy