Dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów

W ramach projektu Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje program dodatkowych praktyk zawodowych dla studentów I, II i III roku kierunków Informatyka, Logistyka, Fizjoterapia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studenci biorący udział w dodatkowych praktykach będą otrzymywali stypendium stażowe i zapoznają się ze specyfiką pracy w zawodzie.

 

Zasady rekrutacji na dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów określa Regulamin dodatkowej praktyki zawodowej i wypłacania stypendiów za praktyki.

 

Środki stypendialne na realizację  projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020". 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji