Informacje

Dofinansowane studia podyplomowe - nawet 100%

Podnieś kwalifikacje swoich pracowników. Pokaż pracodawcy, że warto inwestować w rozwój kadr. Teraz możesz liczyć nawet na 100% dofinansowania na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Cieszynie i Żywcu. Uwaga! Pula środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla osób aktywnych zawodowo - pracowników mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób - dofinasowanie wynosi 100%), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - wysokość dofinansowania 80%.

 

Na wsparcie rozwoju swoich kompetencji liczyć mogą również przedsiębiorcy, w tym także właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zatrudniają na umowę o pracę chociaż jedną osobę (wymiar etatu nie ma znaczenia).

 

Jakie kierunki studiów podyplomowych można wybrać?

Szczególnie polecamy m.in:

1. Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
2. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3. Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy - z uprawnieniemi Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
4. Menedżer jakości
5. Akademia menedżera sprzedaży
6. Rachunkowość i finanse
7. Kadry i płace w praktyce
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9. Zarządzanie projektami
10.Akademia profesjonalnego coachingu

Pełna oferta studiów – PONAD 100 kierunków -  dostępna jest na stronie internetowej rekrutacja.wsb.edu.pl

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?


Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego następuje na podstawie zawartej umowy, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron. Pracodawca musi również podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

 

Wypełnij wstępny kwestionariusz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje ws. oferty kształcenia oraz  przygotowania wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych WSB:


Aneta Musialik, Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, tel. 32 262 28 05, e-mail: amusialik@wsb.edu.pl

 

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji