Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami

 Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami studia WSBCelem specjalności doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, w szczególności wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • problematyki rynku pracy,
 • planowania działań z zakresu orientacji zawodowej,
 • diagnostyki ludzkich kompetencji,
 • zasad aktywnego poszukiwania pracy,
 • elementów prawa pracy

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 

 • planowania ścieżek kariery w oparciu o predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zawodowe,

 • zastosowania narzędzi diagnostycznych i prognostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego,

 • rekrutacji i selekcji personelu,

 • pozwalające skutecznie realizować zadania doradcy zawodowego w placówkach oświatowych.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Rynek pracy w Polsce i Europie
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnoza kompetencji
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Prawo pracy
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego

Gdzie szukać pracy?

 

Ukończenie specjalności pozwala na profesjonalne wykonywanie usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach jak: urzędy pracy, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, szkolne ośrodki kariery zawodowej, placówki służb mundurowych, OHP, szkoły.

 

Ukończenie specjalności daje absolwentom kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach w świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia II stopnia magisterskie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji