Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wygraj miejsce na seminarium magisterskim dr. Mateusza Grzesiaka

Jesteś studentem drugiego semestru w Akademii WSB? Chciałbyć napisać pracę magisterską pod opieką dr. Mateusza Grzesiaka, psychologa, wybitnego praktyka, trenera? Weź udział w naszym konkursie! Liczba miejsc jest ograniczona do 10. Najlepsze prace magisterskie zostaną nagrodzone.

Dr Mateusz Grzesiak, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Akademii WSB ogłasza konkurs na uzyskanie miejsca na jego seminarium magisterskim. Mogą w nim wziąć udział studenci studiów dziennych i zaocznych kierunków biznesowych na drugim semestrze studiów magisterskich.


Osoby zainteresowane powinny podać planowany temat pracy magisterskiej, który będzie związany z tematyką zarządzania i marketingu w środowisku wirtualnym. Tematy mogą dotyczyć kwestii wykorzystywania mediów społecznościowych w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w kreowaniu nowych modeli biznesowych, wpływu na kształtowanie personal brandu i innych zbliżonych do zaproponowanej tematyki. 


W trakcie trwania seminarium seminarzyści będą zobowiązani do zrealizowania następujących zadań w celu uzyskania zaliczenia:

 

 • W pierwszym semestrze trwania seminarium należy ustalić temat pracy, strukturę pracy oraz oddać promotorowi roboczy rozdział pierwszy pracy.

- Konieczne będzie gruntowne przeprowadzenie analizy literatury przedmiotu, z wykorzystaniem najnowszych publikacji z tzw. Listy A.
- Zaprezentowanie koncepcji pracy tj. określenie jej celów, hipotez, metodyki badań oraz zakresów.

 • W drugim semestrze magistranci będą realizowali kolejne rozdziały pracy oraz będą przeprowadzać stosowne badania opierające się na metodzie case-study oraz przedstawione zostaną narzędzia badawcze do przeprowadzenia badań pierwotnych. Warunkiem uzyskania zaliczenia będzie oddanie drugiego rozdziału pracy
 • W semestrze trzecim dokończone zostaną badania i sfinalizowany ich opis oraz wnioskowanie. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest akceptacja pracy przez promotora.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na uzyskanie miejsca na seminarium dr. Mateusza Grzesiaka (zwanego dalej „Konkursem”)
 2. Organizatorem konkursu jest Akademia WSB oraz Starway Institute (zwanym dalej „Organizatorem”).

 

§ 2

 1. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy z zakresu wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności zarządczej i marketingowej studentów Akademii WSB

§ 3

 1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Akademii WSB semestru 2 studiów magisterskich, planujących napisanie prac w określonej tematyce
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie promotor@wsb.edu.pl w terminie do 15 czerwca 2018 r.
 3. Prace można zgłosić do konkursu tylko raz.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) za zgodą osób, których dane dotyczą w celu związanym z realizacją Konkursu.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz promotorów są  Organizatorzy. Każdy uczestnik Konkursu oraz promotor posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich usunięcia).


§ 4

 1. Zgłoszenie powinno obejmować:
  a. Proponowany temat pracy wraz jego uzasadnieniem (1 strona)
  c. kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy - TUTAJ (kliknij i wypelnij),

§ 5

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w paragrafach 3 i 4 nie będą oceniane.

§ 6

 1. W Konkursie przedmiotem oceny będą m. in. takie elementy jak:
  a) oryginalność ujęcia tematu,
  b) poprawność merytoryczna uzasadnienia ważności tematu

§ 7

 1. Oceną  kandydatów zajmie się  powołana przez Organizatorów komisja

§ 8

 1. Uczestnicy Konkursu powinni zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r..
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy