Informacje

Eksperci Akademii WSB

Kadra dydaktyczno-naukowa Akademii WSB to ponad 120 wykładowców oraz praktyków, a także ponad 1 100 współpracowników dydaktycznych, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują jako eksperci w mediach (telewizja, prasa, radio, serwisy internetowe). Głos ekspertów Akademii WSB to merytoryka, pasja, obiektywizm i najwyższej klasy profesjonalizm.

 

Jeżeli szukacie Państwo ekspertów z poniżej wymienionych dziedzin naukowych, prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym Akademii WSB - dr Paulina Polko, tel. 600 540 544, e-mail: ppolko@wsb.edu.pl

Bezpieczeństwo

Paulina Polko, dr

1. Przywództwo w organizacjach przestępczych, zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych;

2. Nowe media a bezpieczeństwo. Informacja, dezinformacja i asymetria we współczesnych konfliktach zbrojnych.

3. Polityka bezpieczeństwa III RP – uwarunkowania, dylematy, aktorzy.

 

Adrian Siadkowski, prof. nadzw. dr hab 

1. Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego 

2. Migracje i bezpieczeństwo migracyjne 

3. Islam - kultura, religia, fundamentalizm 

 

Robert Socha, prof. nadzw. dr hab 

1. Straże gminne i Policja w działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa 

2. Wyzwania dla współczesnej profilaktyki 

3. Zagrożenia dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej 

 

Edukacja

Janusz Morbitzer, prof. nadzw. dr hab 

1. Nowe technologie a nowe modele edukacji XXI wieku 

2. Sztuczna inteligencja i robotyka - nowe wyzwania dla współczesnej edukacji . Konsekwencje kulturowe i społeczne 

3. Kształcenie ku mądrości i duchowości - nowe kierunki rozwoju edukacji 

4. Człowiek we współczesnym świecie mediów elektronicznych - konsekwencje kulturowe i kognitywne 

 

Dominik Penar, mgr

1. Procesy konsolidacji i przemian organizacyjnych w szkolnictwie wyższym;

2. Kształcenie ustawiczne (longlife learning);

3. Projekty popularnonaukowe dla jednostek samorządu terytorialnego;

4. Promocja uczelni wyższych

 

Ekonomia i Zarządzanie

Magdalena Kraczla, dr 

1. Stres i wypalenie zawodowe 

 

Joanna Kurowska-Pysz, dr

1. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa 

2. Zarządzanie innowacjami 

3. Zarządzanie projektami

4. Fundusze europejskie 

 

Rafał Rębilas, dr 

1. Międzynarodowa współpraca uczelniana 

2. Bankowość i produkty finansowe 

 

Magdalena Wróbel, dr

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

2. Odpowiedzialność konsumpcyjna

3. Zachowania konsumenckie

 

Łukasz Wróblewski, dr inż.

1. Marketing instytucji kultury

 

Fizjoterapia

Paulina Głowacka, dr

1. Czy kolejki do lekarza ortopedy można ominąć? 

2. Jak szybko sprawdzić czy twoje dziecko ma „prosty” kręgosłup?

 

Prawo

Łukasz Staszel, mgr 

1. Odpowiedzialność majątkowa Skarbu Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych 

2. Student i słuchacz jako konsument - uprawnienia konsumenckie, klauzule niedozwolone w umowach o świadczenie usług edukacyjnych 

3. Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - ocena skutków z perspektywy studenta, uczelni, pracownika naukowo-dydaktycznego 

4. Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie instytucji przedawnienia - aspekty praktyczne

 

Psychologia

Sabina Ratajczak, dr

1. Zastosowanie psychologii w organizacji
2. Rozwijanie kompetencji (szkolenia, coaching, tutoring)
3. Rozwój i badanie odporności psychicznej
4. Jakość kształcenia w uczelniach wyższych
5. Innowacje dydaktyczne, rozwojowe projekty edukacyjne

Technologie

Karol Jędrasiak, dr 

1. Doradztwo (ekspertyzy i konsultacje techniczne) oraz rozwój systemów z zakresu grafiki 3D i wizji komputerowej 

2. Rozwój systemów szkoleniowych zgodnych z założeniami Cyfrowych Technologii Szkolenia 

 

Krystian Mączka, dr inż.

1. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

 

Maciej Rostański, dr inż.

1. Sieci, serwery i centra danych;

2. Działanie protokołów internetowych;

3. Budowa i działanie sieci komputerowych i Internetu Rzeczy.

 

Transport i logistyka

Marek Sitarz, prof. dr hab. inż., Katarzyna Chruzik, prof. nadzw. dr hab. inż.. Marzena Graboń-Chałupczak, dr inż., Wojciech Gamon, dr inż. 

1. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 

2. Czynnik ludzki w zawodach trudnych - badania możliwości psychotechnicznych operatorów transportu 

3. Organizacja i funkcjonowanie transportu. Współczesne dylematy i wyzwania 

4. Zdarzenia kolejowe 

5. Eksploatacja i użytkowanie pojazdów kolejowych 

6. Bezzałogowe Statki Powietrzne w zarządzaniu bezpieczeństwem 

7. Elektromobilność

 

Paweł Sobczak, dr inż.

1. Logistyka, magazynowanie, konstrukcja i eksploatacja maszyn transportowych;

2. Analizy i optymalizacja sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego

3. Logistyka dla najmłodszych – zajęcia popularnonaukowe  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji