Informacje

Eksperci WSB podczas Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth

Wykładowcy, eksperci oraz praktycy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na zaproszenie organizatorów uczestniczyli w pierwszej edycji Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Wydarzenie, podczas którego spotkali  się przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 28-30 października 2015 roku. Uczelnia była Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.

 

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth jest projektem obywatelskim, zrzeszającym ekspertów z wielu dziedzin. Celem spotkania było sformułowanie propozycji regulacji prawnych, które mają wesprzeć rozwój gospodarczy kraju. Wyniki dyskusji zostały przekazane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Sekretarzem Generalnym Forum dla Wolności i Rozwoju została prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, wykładowca akademicki w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Uczestnicy forum poruszali kwestie związane m.in. z zarządzaniem przedsiębiorstwami, współpracą praktyki biznesowej ze środowiskiem akademickim, finansowaniem gospodarki, współczesnym rynkiem pracy i zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, rozwojem i konkurencyjnością transportu, prywatyzacją służby zdrowia, ustrojem terytorialnym samorządów.

 

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej:

 

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB – panel „Innowacyjność”

prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą – panel „Innowacyjność”

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich – panel „Kreowanie rynku pracy”

dr Paulina Głowacka, Prodziekan WSB – panel „Opieka zdrowotna”

dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB – panel „Rynek finansowy”

mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego – panel „Efektywność publiczna w samorządzie”

dr Joanna Kurowska-Pysz, Kierownik katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSB – panel „Swoboda działalności gospodarczej”

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB – panel „Transport”

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka, wykładowca akademicki WSB – panel „Rynek Finansowy”

dr Joanna Dzieńdziora, wykładowca akademicki WSB – panel „Kreowanie rynku pracy”

dr Damian Czoik, wykładowca akademicki WSB – panel „Regulacja zasad zarządzania zasobami ludzkimi”

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji