Informacje

RPO WSL

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Artykuły

Nowa Jakość Zarządzania - Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - projekt zakończony

Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obejmuje ono zakup wraz z wdrożeniem odpowiedniego oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego, umożliwiającego uruchomienie i eksploatację systemu. Połączy on siedzibę uczelni w Dąbrowie Górniczej oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie. System będzie realizował m.in. następujące funkcje: System Informowania Kierownictwa, Analizator Biznesowy, Finanse i Księgowość, Dziekanat, Rekrutacja, Kadry, Rozliczenia ze studentami, Stypendia, Planowanie zajęć dydaktycznych, Rozliczanie Dydaktyki, Publikacje i Badania Naukowe. Dzięki systemowi skrócony zostanie czas obsługi studentów, a podniesie się jakość ich obsługi, zoptymalizowane zostaną koszty funkcjonowania uczelni, poszerzone możliwości korzystania z Wirtualnego Dziekanatu, umożliwione studiowanie e-learningowe - w jednym systemie połączone zostaną wszystkie działy administracyjne uczelni.

czytaj więcej o Nowa Jakość Zarządzania - Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - projekt zakończony

Adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem projektu jest adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w WSB, tak by zmniejszyć dystans występujący obecnie pomiędzy możliwościami kształcenia a oczekiwaniami rynku pracy. Na skutek realizacji projektu powstaną nowe pracownie komputerowe, a istniejące zostaną wyposażonych w nowy sprzęt informatyczny. Biblioteka WSB zostanie doposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz nowoczesne oprogramowanie. Powyższe zakupy są niezbędne z powodu zwiększenia intensywności kształcenia oraz wprowadzenia nowych specjalności związanych ściśle z zapotrzebowaniem wynikającym ze współpracy z przemysłem.

czytaj więcej o Adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji