Nowy program kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej „Gospodarka niskooemisyjna i zarządzanie energią”

1.jpg

1.jpg

18 listopada w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyły się kolejne konsultacje dotyczące nowego programu kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej „Gospodarka niskoemisyjna oraz zarządzania energią”. Program opracowywany jest przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z czeskimi partnerami - Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz organizacją TRIANON z Czeskiego Cieszyna.  W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych Euroregionu Śląsk Cieszyński, władze największych zakładów energetycznych w regionie oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę  niskoemisyjną na pograniczu” znalazł się w grupie dwóch projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Cel projektu to praktyczne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów oraz studentów, którzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów na pograniczu. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości życia i środowiska pogranicza poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy partnerów m.in. z TRITIA, miastami: Cieszyn/Czeski Cieszyn oraz firmami energetycznymi.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że w bardzo zmiennych warunkach ekonomicznych (m.in. kryzys finansowy w Europie) oferta kształcenia często nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Pojawiają się nowe zawody, nowe wyznania gospodarcze i społeczne. W obecnej sytuacji istnieje ponadto rozdźwięk pomiędzy kierunkami kształcenia w szkołach zawodowych i wyższych, bo kwestia ta nie jest w żadnym stopniu koordynowana w skali regionu, a tym bardziej nie w skali  pogranicza (np. uczeń zdobywa umiejętności, których już nie może rozwijać dalej na studiach, a zarazem dopiero na studiach pojawiają się zagadnienia, które powinny być uwzględniane już na wcześniejszych etapach kształcenia). Oznacza to, że pewne umiejętności zanikają, a inne nie mają szans się wystarczająco rozwinąć, zaś pracodawcy wymagają interdyscyplinarnych kompetencji. Dlatego też, przedstawiona przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie oraz TRIANON propozycja uspójnienia oferty edukacyjnej wybranych szkół zawodowych i uczelni wyższych na pograniczu w zakresie uwzględniania problematyki zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w programach kształcenia spotkała się z dużym uznaniem wszystkich ekspertów. Podkreślono, że realizacja projektu umożliwi harmonijny rozwój kompetencji zawodowych w tym kierunku dla grupy uczniów a później studentów z terenu pogranicza.

Koordynatorem projektu ze strony czeskiej został doc. Ing. Bohumil Horák (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) zaś liderem czeskiego zespołu odpowiedzialnego za opracowanie programu kształcenia dr Daniel Minařík.

 

Projekt z ramienia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej koordynuje dr inż. Łukasz Wróblewski. Opiekunem dydaktycznym programu kształcenia została dr Joanna Kurowska-Pysz.

 

Organizację TRIANON, z.s. w projekcie reprezentuje Pan Viliam Šuňal

 

 

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

2.JPG

2.JPG

3.JPG

3.JPG

LOGA.jpg

LOGA.jpg

Powrót do: Start » Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji