Idea

Idea ECDL (European Computer Driving Licence)

Inicjatywa jednolitego w skali kraju Certyfikatu Umiejętności Komputerowych powstała w Finlandii w 1992 roku. Pierwsze Certyfikaty wydano w 1994 roku. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS, na początku 1996 roku, podjęło inicjatywę upowszechnienia idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej zjednoczonej Europie. W swoich działaniach uzyskało poparcie Rady Europy, która włączyła ECDL do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. W czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 roku, wdrożenie ECDL zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych przed akcesją. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło wdrażanie programu, w tym Polska. Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek stowarzyszenia CEPIS, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczono pytania egzaminacyjne i przeszkolono egzaminatorów, wybranych starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dysponuje dwoma certyfikowanymi laboratoriami komputerowymi, w których można zdawać egzaminy w ramach certyfikacji ECDL.

 


Co daje ECDL Pracownikowi:

  • potwierdzenie umiejętności,
  • szansę na rynku pracy - praca w firmie europejskiej bądź międzynarodowej lub też w administracji państwowej,
  • ECDL w UNII EUROPEJSKIEJ jest znacznie bardziej spopularyzowany niż w Polsce, sam fakt jego posiadania jest wystarczającym dowodem tego, że pracownik posiada odpowiednie kompetencje.

Co daje ECDL Pracodawcy:

  • ujednolicenie wymagań wobec pracowników,
  • wzrost efektywności pracy,
  • gwarancję umiejętności.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji