Informacje

XIX Inauguracja Roku Akademickiego w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

W środę 16 października 2013 roku w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się XIX Inauguracja Roku Akademickiego. W uroczystości udział wzięło ponad 600 gości, studentów i przyjaciół Uczelni. Wsród gości specjalnych znaleźli się: Pan Piotr Spyra - Wicewojewoda Śląski, Pan Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa ŚląskiegoPan Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Posłanki i Posłowie na Sejm RP. Licznie reprezentowana podczas uroczystości była praktyka życia gospodarczego.

 

Podczas immatrykulacji indeksy z rąk Jej Magnificencji Rektor prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz odebrali zarówno studenci  z Polski, jak i z zagranicy.

Tradycyjnie Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia wyróżnień Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Podczas tegorocznej inauguracji została wręczona Nagroda Edukatora Roku w kategorii „Europejski wymiar edukacji” Panu prof. dr hab. Michałowi Kleiberowi - Prezesowi Polskiej Akademii Nauk - za wkład w rozwój europejskiego szkolnictwa wyższego. Nagrodę wręczył prof. Jacek Wódz - Przewodniczący Honorowej Kapituły Konkursu.

 

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia medali i odznaczeń.

Profesor Naszej Uczelni - prof. zw. dr hab. inż. Rościsław Buń - został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami.  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową. Aktu dekoracji dokonał Pan Piotr Spyra - Wojewoda Śląski. Medalami za Długoletnią Służbę z rąk  Pana Wojewody zostali odznaczeni pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: mgr Barbara Borkowska-Kępska, mgr Paweł Brzeziński, mgr Sebastian Korzeniowski, mgr Agnieszka Piróg, mgr Marcin Sędrowicz oraz mgr Agnieszka Szostak.

 

Wyróżnionym składamy serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Gratulujemy!

 

Pracownicy naukowi Uczelni otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wśród odznaczonych znaleźli się: dr Danuta Morańska, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik. Serdecznie gratulujemy!

 

Za wkład w rozwój regionu uhonorowana została  Jej Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która z rąk Pana Mirosława Sekuły - Marszałka Województwa Śląskiego, odebrała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 

Podczas  uroczystości wyróżniono także studentów, którzy w roku akademickim 2012/2013 osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz aktywnie pracowali na rzecz Uczelni i społeczności studenckiej. Wśród laureatów znalazła się Paulina Malesa, którą jako pierwszą w historii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej nagrodzono tytułem "Super Lidera Roku". Tytuł "Lidera Roku" otrzymał Takeshi Imai.

 

Do aktywności w Samorządzie Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zachęcał w swoim wystąpieniu zastępca przewodniczącej Samorzadu Studenckiego - Patryk Kopacz.

 

W trakcie inauguracji roku akademickiego głos zabrała przedstawicielka słuchaczy seminarium doktorskiego mgr Magdalena Kot-Radojewska,  która podziękowała za wkład i zaangażowanie kadry akademickiej oraz promotorów w pracę z doktorantami.

 

Ostatnim ważnym elementem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. "Edukacja, nauka, kultura - czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom?", który wygłosił prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

 

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszycili nas między innymi:

 

Pan prof. dr hab. inż. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk

Pan Piotr Spyra – II Wicewojewoda Śląski

Pan Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego

Pan Zbigniew Podraza - Prezydet Miasta Dąbrowa Górnicza

Pan Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Prof. zw. dr hab. inż. Rościsław Buń – profesor w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” na Ukrainie

Pan Zbigniew Pikiewicz – Dyrektor PPU VITON Sp. z o.o. - Założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 

Pani Izabela Kloc

Pani Ewa Malik

Pani Beata Małecka-Libera

 

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 

Pan Waldemar Andzel

Pan Jerzy Borkowski

Pan Jarosław Pięta

Pan Wojciech Saługa

Pan Jerzy Ziętek

 

Władze Samorządowe i przedstawiciele organizacji społecznych:

 

Pan Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Pan Bronisław Goraj – Burmistrz Miasta Sławkowa

Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Miasta Łazy

Pan Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach

Pani Iwona Krupa – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Pan Józef Pilch – I Wiceprezydent Miasta Będzina

Pan Jakub Szurdyga – Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Pan Janusz Gątkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

Pan Dominik Penar – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi

Pan Wilhelm Zych - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Pan Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Pan Jerzy Bogacki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzowa

Pan Dariusz Ptaś - Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Pan Leszek Boniewski – Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Katowicach

Pan Grzegorz Wacławik – Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia

 

Przedstawiciele uczelni wyższych

 

Dr hab. Mirosław Nakonieczny – Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. Andrzej Bisztyga – Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Roman Niestrój – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2008-2012  

Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002

Prof. Alicja Wakulicz-Deja – Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka - Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mgr Maja Chyży-Dudek - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Dr Joanna Strzelczyk - Łucka - Pełnomocnik Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

 

Przedstawiciele Członków Rady Ekspertów działającej przy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dr Anna Kowalska – Menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Regionalnego Oddziału Grupy PZU SA w Katowicach

Pani Małgorzata Litwa – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Banku Zachodniego WBK SA

Pan Roman Łój – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Pan Grzegorz Masternak - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży COIG S.A.

Pan Piotr Stangrett - Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej FASING SA, Wiceprezes Zarządu Fasing Energia Sp. z o.o.

Dr Ireneusz Tomecki – Wiceprezes Zarządu Famur S.A.

 

Reprezentanci  instytucji naukowych i wyższej użyteczności publicznej:

 

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Członek Zespołu Nauk Ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. Jakości

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Białas - członek Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Pan Stefan Gajda - Naczelnik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Pan Dariusz Wilczak – Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach

płk mgr inż. Krzysztof Radwan – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

nadbryg. mgr inż. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

nadkom. Dawid Kaszuba – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach

Pan Jacek Bielawa – Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji