Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zainagurowaliśmy XX rok działalności Uczelni

We wtorek 7 października 2014 roku w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. W uroczystości udział wzięło ponad 600 gości, studentów i przyjaciół Uczelni. Wśród gości specjalnych znaleźli się: Pan Piotr Spyra - Wicewojewoda Śląski, Pan Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Pan Kazimierz Karolczak - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Posłowie na Sejm RP oraz radni i przedstawiciele samorządów lokalnych. Licznie reprezentowana podczas uroczystości była praktyka życia gospodarczego.

 

 

Podczas immatrykulacji indeksy z rąk Jej Magnificencji Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - prof. dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą - prof. nadzw. dr Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny odebrali studenci z Polski, z zagranicy, a także przedstawciele społeczności studenckiej Uniwersytetów Dziecięcych, Uniwersytetu Młodzieżowego i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Tradycyjnie Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia wyróżnień Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Tytułem "Edukator Roku 2014" w kategorii „Europejski wymiar edukacji” uhonorowano JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Wiesława Banysia. Wyróżnienie wręczyli: prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - prof. AM Tomasz Miczka. Tytuł przyznawany jest za szczególnie wartościowe i innowacyjne działania wspierające rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej edukacji.

 

JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek został uhonorowany tytułem "Edukator Roku 2014” w kategorii  "Animator". Wyróżnienie wręczyli: prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Pan Jeremi Mordasewicz - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Tytuł przyznawany jest za podejmowanie działań na rzecz dynamizowania rozwoju polskiej edukacji wyższej.

 

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Pracownicy naukowi Uczelni otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej  przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W imieniu Minister Edukacji Narodowej medale wręczył Śląski Kurator Oświaty Pan Stanisław Faber. Wśród odznaczonych znaleźli się: dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, dr Paulina Polko, wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania, dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB.

 

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są laureatami stypendiów przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Naukowy Fundusz Stypendialny im. prof. Henryka Walicy. Z tej okazji z rąk prof. dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz listy gratulacyjne odebrali: dr Anna Drzazga, dr Paulina Głowacka, dr inż. Katarzyna Reclik, dr Paweł Buchwald, dr Tomasz Kasprowicz, dr inż. Krystian Mączka.


W trakcie uroczystości statuetki Liderów Roku odebrały: Monika Młynek i Monika Białas - Laureatki Konkursu na najlepszego studenta z regionu województwa śląskiego „Studencki Nobel 2014”.

 

Do aktywności w Samorządzie Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zachęcał w swoim wystąpieniu przewodniczący Samorządu Studenckiego - Patryk Kopacz.

 

W trakcie inauguracji roku akademickiego głos zabrał przedstawiciel słuchaczy Seminarium Doktorskiego mgr Przemysław Szałek,  który podziękował za wkład i zaangażowanie kadry akademickiej oraz promotorów w pracę z doktorantami.

 

W roku akademickim 2013/2014 studenci i słuchacze studiów podyplomowych zdobyli szereg prestiżowych i cenionych na rynku pracy certyfikatów, potwierdzających zdobyte w trakcie studiów kompetencje. W gronie osób wyróżnionych certyfikatami znaleźli się, m.in.: Barbara Waszkielewicz (Certyfikat Cisco Certified Network Associate), Anna Lasak (Certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation oraz Practitioner), Piotr Sojka (Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej), Paweł Komenda (Certyfikat Kompetencji, wydany przez Doradztwo Personalne Menedżer Sp. z o. o.), Henryk Kuczmierczyk (Certyfikat Pełnomocnika Jakości i  Auditora Jakości wydany przez TUV Nord Polska Sp. z o.o.).


W trakcie uroczystości JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej została uhonorowana tytułem „Super Dąbrowianina Roku” . Wyróżnienie przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wręczył Prezydent Dąbrowy Górniczej Pan Zbigniew Podraza oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani dr Agnieszka Pasternak.

 

Ostatnim ważnym elementem uroczystości był wykład inauguracyjny "Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach globalizacji i nowej gospodarki", który wygłosił prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki.


Swoją obecnością podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Uczelnię zaszczycili:


 Posłowie na Sejm RP:


 Pan Waldemar Andzel

 Pan Jerzy Borkowski

 

 Radni Sejmiku Województwa Śląskiego:


Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

Pani Agnieszka Kostempska

Pan Adam Lubas


Przedstawiciele władz samorządowych:

 

Pan Dawid Kostempski - Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego

Pan Krzysztof Malczewski – Starosta Powiatu Będzińskiego

Pan Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego

Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Miasta Łazy

Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki

Pani dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Pani Maria Lipka-Stępniewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Pan Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach

Pan Zbigniew Szaleniec – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca

Pan Henryk Ptasznik – Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Pan dr Włodzimierz Łysoń – Zastępca Burmistrza Miasta Olkusz

Pani Agnieszka Pilarek-Słabikowska - Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki

Pan Dominik Penar – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi

Pan Wilhelm Zych - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Pan Andrzej Kijanka – Sekretarz Miasta Mysłowice

Pan Mariusz Król - Sekretarz Miasta Będzina

 

Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej:


Pani Iwona Kiernożycka

Pan Edward Bober

Pan Tomasz Pasek


Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu


Pan Jan Bosak


Radna Rady Miejskiej w Będzinie


Pani Bożena Łapaj


Przedstawiciele uczelni wyższych:


Pan gen. prof. Boris Durkech – JM Rektor Akademii Sił Zbrojnych Generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikułaszu

Pan dr Vladimir Hiadlovsky – JM Rektor Elekt Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pan prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – JM Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002

Pan prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej

Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki – Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Pan prof. dr hab. inż. Lech Tomawski – JM Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie

Pan prof. zw. dr hab. Jacek Wódz – JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w latach 2002-2004

Pan prof. dr hab. Andrzej Bisztyga – Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Pan dr Wiesława Kołodziej – Dziekan Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Pani dr Justyna Ziębka – Prodziekan Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Pani dr Beata Gdak – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Pani dr Ewa Czarnecka-Wójcik – Dyrektor Centrum Rozwoju Kadr Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

 

Reprezentanci instytucji naukowych i wyższej użyteczności publicznej:

 

Pan prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach

Pan prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. Jakości

Pan dr hab. Stanisław Trenczek - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Pan Stefan Gajda - Naczelnik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska

Pan Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty

Pan płk mgr inż. Krzysztof Radwan – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

Pan płk mgr Mirosław Gawron – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach

Pan insp. mgr Jarosław Kaleta – Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Pan st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Pan ppłk dr Zbigniew Kopa – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie

Pan prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski - Zastępca Komendanta ds. Bezpieczeństwa w Komunikacji Placówki Straży Granicznej Katowice-Pyrzowice

Pan nadkom. Dawid Kaszuba – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Pan Zbigniew Grzywnowicz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Pan Artur Baranowski – Zastępca Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" Sp. z o.o.

Pani Aurelia Hetmańska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

Pani Bożena Stępień – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pan Grzegorz Kamienowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pan Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Pani Anna Potrzebowska – Zastępca Dyrektora Generalnego Urzędu Miasta Częstochowa

Pan Maciej Borkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie

Pani Elżbieta Gosek – Naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

 

Reprezentanci duchowieństwa:


ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ks. Mikołaj Dziewiatowski - Cerkiew pw. śWW. Nadziei, Luby i Matki Ich Zofii w Sosnowcu


Przedstawiciele praktyki gospodarczej i członkowie Rady Ekspertów działającej przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej:


Pani Katarzyna Woszczyna - Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej

Pan Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pani Bożena Rojewska – Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pan Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

Pan Tadeusz Szkudlarski – Prezes Zarządu LOTOS Terminale S.A.

Pan Pietro Vinci – Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce

Pan Marek Zychla – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Konfederacji Lewiatan

Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski – Prezes European Association for Security

Pan Mirosław Bobrzyński – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp.

z o.o.

Pan Tomasz Krawczyk – Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej

Pan Piotr Małecki – Prezes Zarządu Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Pan Rafał Klabuhn – Prezes Zarządu Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Pan dr Zbigniew Szkaradnik – Prezes Zarządu 3Services Factory S.A.

Pan Piotr Wawrzaszek – Prezes firmy „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

Pan Piotr Dytkowski – Prezes Zarządu Fabryki Automatyki „Fach” S.A.

Pan Damian Gabriel – Prezes Zarządu SPEDKOKS Sp. z o.o.

Pan Wojciech Muras – Prezes Zarządu net-o-logy Sp. z o.o.

Pan Andrzej Konieczny – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach

Pan Piotr Komraus - Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich AQUA-SPRINT Sp. z o.o.

Pan Andrzej Malinowski - Prezes Zarzadu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej

Pan Bogdan Kukuła - Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Pan Antoni Marcinkiewicz – Prezes Zarządu Nemo Wodny Świat

Pani Beata Baran – Prezes Zarządu „Simple Finance" Sp. z o.o.

Pan Ryszard Wandasiewicz Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia

Pan dr Ireneusz Tomecki – Wiceprezes Zarządu Famur S.A.

Pan Janusz Kmiecik - Prezes Zarządu PPUH Kopalnia Ząbkowice Dolomit S.A.

Pan Henryk Pfeifer - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.

Pan Janusz Latacz – Wiceprezes Zarządu Simple Sp. z o.o.

Pan Piotr Maciejewski – Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pani Wanda Nowak – Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pani Małgorzata Litwa – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Banku Zachodniego WBK SA

Pan Andrzej Żukowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego TÜV NORD PolskaPan Stanisław Cieśla – Dyrektor Pionu IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

Pani Monika Zając – Dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego

Pan Mirosław Zawiślak – Dyrektor ING Banku Śląskiego Oddział w Sosnowcu

Pan Piotr Stangrett - Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej FASING SA, Wiceprezes Zarządu Fasing Energia Sp. z o.o.

Pani Izabela Paprotna – Dyrektor Centrum Biznesowego w Banku BGŻ w Katowicach

Pan Marek Pawełczyk - Pełnomocnik Zarządu ds. Fizycznej Ochrony Mienia, Instruktor Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego Agencji Ochrony „Gwarant” S.A.

Pani Elżbieta Bińczyk - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Pan Leszek Boniewski – Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Katowicach


Przedstawiciele kultury i oświaty:

 

Pan Marek Krzykawski - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Olkuszu

Pani dr Dagmara Molicka – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Pani Wioletta Mikuła – Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie

Pan Arkadiusz Rybak - Dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej

Pan Dawid Orpych - Zastępca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia

Pani Dorota Cygan – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Pan Stefan Pobideł - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie”

Pan Mariusz Kalaga - Przewodniczący Komisji Kultury Związku Miast Polskich

 

Przedstawiciele partnerskich szkół średnich:


Pan Wiesław Mroszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Pan Tomasz Szyjkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu

Pani Anna Ornat – Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamojskiego w Dąbrowie Górniczej

Pani Małgorzata Zakrzewska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Pani Elżbieta Czernik – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Pan Jacek Górski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Pani Irena Majda – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Pani Iwona Sroka – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Pani mgr Wanda Zalejska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

Pani Barbara Wiśniowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego w Niepołomnicach

Pan Edward Czaja – Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Pani Anna Baczyńska-Jach – Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

Pani Ewa Bartosińska – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Pan Marian Komarnycki - Dyrektor Szkoły nr 20 w Użgorodzie

Pan Bohdan Kabatsi - Dyrektor Kooperatywnego Handlowo-Ekonomicznego College z Mukaczewa

Pani Nelya Shutyak - Dyrektor Szkoły Językowej „Nasza Szkoła” w Chmielnicki

Pani Sofia Andriivna - Zastępca Dyrektora Szkoły Lingwistycznej im. T. Szewczenki w Użgorodzie

Pani Ludmiła Romaniuk  - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Cumaniu.

 Inauguracja Roku Akademickiego002.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego002.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego003.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego003.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego004.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego004.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego005.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego005.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego006.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego006.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego007.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego007.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego008.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego008.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego009.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego009.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego010.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego010.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego011.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego011.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego012.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego012.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego013.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego013.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego014.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego014.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego015.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego015.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego016.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego016.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego017.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego017.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego018.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego018.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego019.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego019.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego020.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego020.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego021.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego021.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego022.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego022.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego023.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego023.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego024.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego024.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego025.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego025.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego026.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego026.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego027.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego027.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego028.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego028.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego029.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego029.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego030.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego030.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego031.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego031.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego033.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego033.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego034.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego034.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego035.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego035.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego036.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego036.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego037.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego037.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego038.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego038.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego039.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego039.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego040.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego040.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego042.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego042.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego043.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego043.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego044.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego044.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego046.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego046.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego047.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego047.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego048.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego048.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego049.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego049.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego050.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego050.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego051.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego051.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego052.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego052.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego054.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego054.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego055.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego055.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego056.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego056.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego057.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego057.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego059.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego059.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego060.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego060.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego061.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego061.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego062.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego062.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego063.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego063.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego064.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego064.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego065.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego065.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego066.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego066.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego067.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego067.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego068.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego068.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego069.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego069.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego070.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego070.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego071.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego071.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego072.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego072.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego073.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego073.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego074.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego074.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego075.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego075.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego076.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego076.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego077.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego077.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego078.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego078.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego079.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego079.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego080.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego080.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego081.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego081.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego082.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego082.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego083.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego083.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego084.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego084.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego085.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego085.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego086.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego086.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego087.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego087.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego088.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego088.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego089.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego089.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego090.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego090.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego091.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego091.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego092.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego092.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego093.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego093.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego094.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego094.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego095.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego095.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego096.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego096.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego098.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego098.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego099.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego099.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego100.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego100.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego101.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego101.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego102.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego102.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego103.JPG

Inauguracja Roku Akademickiego103.JPG

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy