Program konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

 

Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych

Cieszyn, 15 - 16.11. 2018 r.

 

Plan konferencji

 

I dzień konferencji 15. 11. 2018 (czwartek)

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Cieszynie

1500 - 1600 - Rejestracja uczestników konferencji. Bufet kawowy

1600 - 1615 -  Powitanie Gości - uroczyste otwarcie konferencji - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademii WSB, mgr Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna

1615 – 1630 -  Wystąpienie przedstawiciela Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

1630  - 1645  - I część obrad – Prezentacja projektu Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych’ - prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

1645 - 1730 - II część obrad - Prezentacja Lidera i Partnerów Projektu:

  • Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej - Magdalena Ćmiel (Tożsamość dwóch pokoleń Zaolziaków)
  • Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Republice Litewskiej - Tomaš Božerocki (Możliwości platformy e-learningowej w komunikacji pamięci społecznej)
  • Stowarzyszenie „Rodacy” w Republice Łotewskiej - Rihards Barkovskis (Budowanie polskości przez poznawanie języka przodków)

1730 Dyskusja i podsumowanie

1800-2000 - Uroczysta kolacja

 

II dzień konferencji 16.11.2018 (piątek)

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Cieszynie, ul. Frysztacka 44, 43- 400 Cieszyn

1000 -1010 – Powitanie Gości – Prorektor ds. Nauki Akademii WSB, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

1010 -1200  - Panel Pierwszy. Omówienie wyników projektu

Moderator: Lider projektu - prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

1010–1020 – Znaczenie i wartość uczenia się na odległość. Rola uczelni wyższych we wsparciu  nieformalnej edukacji osób dorosłych – dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB

1020–1030 – Preferencje, potrzeby, oczekiwania dorosłych użytkowników platformy e-learningowej www.wiedzabezbarier.eu koordynatorka projektu mgr Romualda Rojowska

1030 –1045 – Prezentacja funkcjonalności platformy e-learningowej dedykowanej kształceniu pozaformalnemu – mgr Sebastian Kwaśniewski

1045– 1115 – Przerwa kawowa

1115– 1200 – Prezentacja kursów e-learningowych stworzonych w ramach projektu – Partnerzy Projektu z Czech, Litwy i Łotwy

 

1200– 1300  Panel Drugi.  Promocja osiągnięć projektowych

Moderator – koordynatorka projektu mgr Romualda Rojowska

1200– 1230 –Rezultaty pracy intelektualnej – wskaźniki projektu - Lider projektu - prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

1230 -1300 –  Trwałość projektowa. Perspektywa projektowa – dr inż. Łukasz Wróblewski

1300– 1315 – Przerwa kawowa

1315– 1400 - Panel Trzeci.  Proces transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami kształcenia pozaformalnego – dyskusja moderowana

Wprowadzenie do dyskusji – „Możliwości rozwoju platformy e-learningowej www.wiedzabezbarier.eu do tworzenia  kolejnych kursów, w tym edukacji regionalnej na Śląsku Cieszyńskim, za pomocą uczenia się na odległość”- dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB

Moderatorzy:

-  mgr Leszek Richter - Regionalny koordynator marki „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®”

- mgr Magdalena Ćmiel – tygodnik „Trzyniecki Hutnik” – redaktor

Uczestnicy:

- „Nasz Głos” audycja radiowa w języku polskim w radiu łotewskim - redaktor naczelna Irena Lieģeniece

- „Zwrot” miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej - redaktor naczelna Izabela Kraus-Żur

-  Uniwersytet Michała Romera (Mykolas Romeris University) w Wilnie – dr Katažyna Mikša

- Portal internetowy Goroldweb.cz – redaktor Halina Szczotka

- „Wiadomości w języku polskim” ostrawski Ośrodek Regionalny Czeskiej Telewizji - redaktor TVC Renata Bilan                        

- Aktualności Radia Czeskiego w Ostrawie – redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik

- „Głos” Gazeta Polaków w Republice Czeskiej – redaktor naczelny Tomasz Wolf

1400 -1420 – Zakończenie, podsumowanie konferencji - mgr Romualda Rojowska, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

1420 -1500 – Lunch 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji