Aktualności

Artykuły

Projekt INTRIDE – raport badań nad kluczowymi kompetencjami absolwentów uczelni wyższych wchodzących na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistości post-pandemicznej.

 

 

Celem przeprowadzonego badania na grupie tradycyjnych wytwórców było wskazanie obszarów kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstwa,   które zdaniem respondentów powinny zostać zwiększone i przyczynić się do dalszego rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa swoje zasoby       kompetencyjne   oceniają jako wysokie i zadowalające. Wyraźnie widać, że zidentyfikowane deficyty kompetencyjne we wszystkich poddanych   diagnozie obszarach są raczej punktowe – ograniczone do pojedynczych szczegółowych kompetencji, których brak jest silnie odczuwany. 

czytaj więcej o Projekt INTRIDE – raport badań nad kluczowymi kompetencjami absolwentów uczelni wyższych wchodzących na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistości post-pandemicznej.

Kolejni Naukowcy Akademii WSB Członkami Komitetów Zarządzających w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) - COST.

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach określonych Akcji COST.

Udział w Akcjach COST stanowi prestiżowe wyróżnienie zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W każdej Akcji COST z jednego kraju nominację dostaje tylko dwóch naukowców. Nominacje przyznawane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie dorobku naukowego zgłoszonych badaczy.

czytaj więcej o Kolejni Naukowcy Akademii WSB Członkami Komitetów Zarządzających w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) - COST.

Czasopismo "Forum Scientiae Oeconomia" w bazie SCOPUS!

W dniu 2 maja b.r. czasopismo Akademii WSB ”Forum Scientiae Oeconomia” przeszło pozytywnie procedurę oceny i zostanie włączone do bazy Scopus. Decyzja ta stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu naukowego publikowanych prac i umiędzynarodowienia działalności czasopisma. 

czytaj więcej o Czasopismo "Forum Scientiae Oeconomia" w bazie SCOPUS!

Projekt INTRIDE – przemysł kreatywny i badanie kompetencji absolwentów z perspektywy tradycyjnych przedsiębiorców.

 

 

Inteligentne technologie kreacyjne odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarki każdego kraju. Przemysł kreatywny to taki, na granicy którego łączą się kultura oraz biznes. Firmy, które działają w tych sektorach zaliczają się do tzw. innowacyjnych przedstawicieli świata biznesu. Akademia WSB dba o to, by rozwijać kreatywność i kompetencje inżynierskie studentów, np. poprzez  ich uczestnictwo w ciekawych projektach naukowo-badawczych czy też przygotowanie ciekawych, nowoczesnych i docenianych przez pracodawców programów kształcenia. W ciągu ostatnich trzech lat studenci kierunku Informatyka zaangażowani byli w międzynarodowy projekt pn. „A Knowledge Alliance between HEIs, Makers and Manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe -  OD&M”.

czytaj więcej o Projekt INTRIDE – przemysł kreatywny i badanie kompetencji absolwentów z perspektywy tradycyjnych przedsiębiorców.

dr Joanna Kurowska-Pysz ekspertem Komisji Europejskiej

 

Z radością informujemy, że dr Joanna Kurowska-Pysz, Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB przeszła pozytywnie wszystkie etapy naboru na eksperta zewnętrznego Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji DG REGIO (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej).  

 

czytaj więcej o dr Joanna Kurowska-Pysz ekspertem Komisji Europejskiej

Strona: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji