PERFECT- Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB

                                                                      


Akademia WSB jako jedna z dwóch niepublicznych uczelni w Polsce znalazła się w prestiżowym gronie 30 polskich jednostek naukowych wyróżnionych w Programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło projekty zawierające strategię rozwoju badań naukowych, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach. Akademia WSB jako jedyna w województwie śląskim otrzymała wsparcie na rozwój badań w dyscyplinach „Nauki o zarządzaniu i jakości” oraz „Ekonomia i finanse”.

 

Projekt „PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB” finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 018/RID/2018/19, w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
w latach 2019-2022

 

Głównym celem projektu jest wymierna poprawa jakości badań naukowych i wynikających z nich dzieł m.in. publikacji oraz ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności, a także wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

 

 Cele szczegółowe projektu to:

  • profesjonalizacjia badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i będących ich wynikiem dzieł m.in. publikacji poprzez rozwój kompetencji pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB;
  • internacjonalizacja w obszarze działalności naukowo-badawczej; zwiększenie znaczenia prowadzonych w Akademii WSB badań naukowych w zakresie nauk
    o zarządzaniu i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w Akademii WSB w zakresie nauk o zarządzaniu na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

 Termin zakończenia realizacji projektu 31.12.2022 r.

 

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Obsługę administracyjną projektu prowadzi Dział Rozwoju Nauki  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji