Informacje

Kalendarium

Wyszukaj wiadomości w kalendarium

Artykuły

VII spotkanie KLUBU COACHA

21 kwietnia 2012r.

Spotkanie poświęcone było tematowi „Rozwój Coacha – narzędzia pracy coacha w modelu Noble Manhattan Coaching” . Wśród gości specjalnych znaleźli się dr Olaf Żylicz – Członek Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu i międzynarodowych struktur International Institute of Coaching (IIC) oraz  Łukasz Wieczorek – Dyrektor ds. Rozwoju Instytutu Rozwoju Biznesu i Dyrektor ds. Akredytacji w Zarządzie Polskiego Oddziału International Institute of Coaching (IIC)

Konferencja „Flexi Pracodawca - Flexi Pracownik”

20 kwietnia 2012 r.

Wśród prelegentów konferencji znalazł się m.in. mgr Dominik Penar (Dyrektor Biura Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Michał Wójcik (radny Sejmiku Województwa Śląskiego), Bogusława Niewęgłowska (Forum Obywatelskiego Rozwoju). Konferencja była częścią projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jaki realizuje Związek Zawodowy Kontra oraz Szkoła Języków Obcych Level

Festiwal Energii Odnawialnej i Recyklingu

19-20 kwietnia 2012 r.

W ramach Festiwalu  odbyła się  IX Międzynarodowa  Konferencja Uczniowska - Energia odnawialna w teorii i praktyce, w ramach której poruszono między innymi  tematy energetyki  wiatrowej, wodnej, roli kolektorów słonecznych a także zagadnienia związane z gospodarką odpadami. Drugiego dnia festiwalu zorganizowana została debata z udziałem specjalistów, mająca na celu uświadomienie studentom możliwości ich wpływu na ochronę środowiska przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i racjonalną gospodarkę odpadami. Poza tym w ramach festiwalu odbyły się także rozmaite warsztaty, pokazy  oraz prelekcje z zakresu zarządzania energią odnawialną i gospodarką odpadami.

 

Dni otwarte ECDL’a

19 kwietnia 2012 r.

Ponad 300 osób uczestniczyło w dniach otwartych ECDL’a, zorganizowanych przez Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB.  Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat możliwości uzyskiwania certyfikatow ECDL, który wygłosiła Elżbieta Bowdur, koordynator ECDL w województwie śląskim. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach oraz zdobyć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu z wybranego modułu ECDL.

 

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie

18 kwietnia 2012 r.

Wydarzenie organizowane w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy odbyło się na Zamku Cieszyn. Celem Targów była promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej, ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z regionu przygranicznego oraz zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość a także szkoleniowych z terenu Partnerstwa EURES-T Beskydy oraz przedstawienie informacji dotyczących warunków życia i pracy, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym

17 kwietnia 2012 r.

Podpisana umowa zakłada między innymi stworzenie absolwentom WSB możliwości kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnie podejmą również działania w celu wspólnej realizacji konferencji naukowych, wystaw, imprez naukowych, edukacyjnych. a także współpracy i integracji środowisk studenckich, realizowanej poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw organizacji studenckich, samorządowych i ruchu naukowego.

Foto 15

Uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

30 marca 2012 r.

Uroczystości przewodniczyła JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która wraz z promotorami wręczyła dyplomy czterystu dwudziestu absolwentom. W uroczystości udział wzięli także absolwenci studiów podyplomowych, dofinansowanych EFS, Projekt „Wiedza procentuje - studia podyplomowe z zakresu IT”. Po otrzymaniu dyplomów przed absolwentami studiów podyplomowych WSB wystąpił zespół AVOCADO, finalista programu telewizyjnego X-Factor.

 

Pierwszy ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych

28 marca – 1 kwietnia 2012 r.

Celem turnieju było wyłonienie najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce. Turniej adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas profilowanych, tj.: policyjnych, wojskowych, straży pożarnej. Pomysł zorganizowania turnieju narodził się w związku z uruchomieniem w WSB Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych.

Foto 14

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

28 marca 2012 r.

Ponad 140 uczestników konkursu w przeciągu 60 minut rozwiązywało test wiedzy w zakresie logistki. Prace konkursowe były oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu.Zwycięzcą konkursu został Dawid Krupa z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach.

Foto 13

Doktorat honoris causa dla Sławomira Mrożka

23 marca 2012 r.

Rektor WSB – Zdzisława Dacko – Pikiewicz - wzięła udział w uroczystości nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego znakomitemu pisarzowi Sławomirowi Mrożkowi. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Śląskim w Katowicach.  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji