Informacje

Kalendarium

Wyszukaj wiadomości w kalendarium

Artykuły

Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia

25 kwietnia 2012 r.

 

 

W Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia. Z rąk JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz promotorów dyplomy odebrało ponad 200 nowych licencjatów, inżynierów i magistrów.

Turniej Piłki Nożnej „Absolwent WSB CUP”

22 kwietnia 2012 r.

 

 Na boisku "Orlik" w Dąbrowie Górniczej odbył się Turniej Piłki Nożnej „Absolwent WSB CUP" zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów WSB oraz Akademicki Związek Sportowy WSB. W turnieju wzięło udział 6 drużyn podzielonych na 2 grupy. Rywalizacja była bardzo zacięta ale mecze toczyły się w atmosferze fair play. Na zwycięzców a także drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsce czekały okazałe puchary i medale. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Absolwentów WSB.

VII spotkanie KLUBU COACHA

21 kwietnia 2012r.

 

VII spotkanie Klubu Coacha poświęcone było tematowi „Rozwój Coacha – narzędzia pracy coacha w modelu Noble Manhattan Coaching" . Wśród gości specjalnych znaleźli się dr Olaf Żylicz – Członek Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu i międzynarodowych struktur International Institute of Coaching (IIC) oraz  Łukasz Wieczorek – Dyrektor ds. Rozwoju Instytutu Rozwoju Biznesu i Dyrektor ds. Akredytacji w Zarządzie Polskiego Oddziału International Institute of Coaching (IIC)

Konferencja "Flexi Pracodawca - Flexi Pracownik"

20 kwietnia 2012 r.

 

 

20 kwietnia w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się konferencja "Flexi Pracodawca - Flexi Pracownik " - Śląska Kampania Promocyjno Informacyjna na rzecz idei Flexicurity". Wśród prelegentów znaleźli się mgr Dominik Penar (Dyrektor Biura Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) , dr Wiesław Szot (pracownik naukowo-dydaktyczny Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Michał Wójcik (radny Sejmiku Województwa Śląskiego , Mariusz Lekston (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), dr Ewelina Wiszczun (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Bogusława Niewęgłowska (Forum Obywatelskiego Rozwoju).

 

 

czytaj więcej o Konferencja "Flexi Pracodawca - Flexi Pracownik"

Festiwal Energii Odnawialnej i Recyklingu

19-20 kwietnia 2012 r.

 

 W dniach 19-20 kwietnia 2012 w Cieszynie odbył się Festiwal Energii Odnawialnej i Recyklingu zorganizowany przez Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły Biznesu we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie oraz Politechniką Ostrawską. W ramach Festiwalu  odbyła się   IX Międzynarodowa  Konferencja Uczniowska - Energia odnawialna w teorii i praktyce, w ramach której poruszono między innymi  tematy energetyki  wiatrowej, wodnej, roli kolektorów słonecznych a także zagadnienia związane z gospodarką odpadami. Drugiego dnia festiwalu zorganizowana została debata z udziałem specjalistów, mająca na celu uświadomienie studentom możliwości ich wpływu na ochronę środowiska przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i racjonalną gospodarkę odpadami. Poza tym w ramach festiwalu odbyły się także rozmaite warsztaty, pokazy  oraz prelekcje z zakresu zarządzania energią odnawialną i gospodarką odpadami.

Dni otwarte ECDL’a

19 kwietnia 2012 r.

 

Ponad 300 osób uczestniczyło w dniach otwartych ECDL'a, zorganizowanych przez Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat możliwości uzyskiwania certyfikatow ECDL, który wygłosiła Elżbieta Bowdur, koordynator ECDL w województwie śląskim. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach oraz zdobyć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu z wybranego modułu ECDL.

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie

18 kwietnia 2012 r.

 

 

18 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu wzięła udział w kolejnej edycji Transgranicznych Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie. Wydarzenie organizowane w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy odbyło się na Zamku Cieszyn.

 

Celem Targów była promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej, ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z regionu przygranicznego oraz zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość a także szkoleniowych z terenu Partnerstwa EURES-T Beskydy oraz przedstawienie informacji dotyczących warunków życia i pracy, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

 

Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym

7 kwietnia 2012 r.

 

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Podpisana umowa zakłada między innymi stworzenie absolwentom Wyższej Szkoły Biznesu  w Dąbrowie Górniczej możliwości kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnie podejmą również działania w celu wspólnej realizacji konferencji naukowych, wystaw, imprez naukowych, edukacyjnych. a także współpracy i integracji środowisk studenckich, realizowanej poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw organizacji studenckich, samorządowych i ruchu naukowego.

Podczas spotkania z władzami Wyższej Szkoły Biznesu w  Dąbrowie Górniczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentował Jego Magnificencja Rektor prof. UE dr hab. Jan Pyka oraz Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

 

Uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

30 marca 2012 r.30 marca 2012 r. odbyła się gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uroczystości przewodniczyła JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która wraz z promotorami wręczyła dyplomy czterystu dwudziestu absolwentom. W uroczystości udział wzięli także absolwenci studiów podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt „Wiedza procentuje - studia podyplomowe z zakresu IT". Na uczestników gali czekała niespodzianka. Po otrzymaniu dyplomów przed absolwentami studiów podyplomowych WSB wystąpił zespół AVOCADO, finalista programu telewizyjnego X-Factor.

czytaj więcej o Uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

28 marca 2012 r.


Największe firmy logistyczne Europy, patronat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, partnerstwo Polskiego Towarzystwa Logistycznego a także współpraca z 50 szkołami ponadgimnazjalnymi o profilu logistycznym w całej Polsce to filary II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniu 28 marca 2012r. we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Czeladzi oraz Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Przyszli logistycy i spedytorzy stoczyli bój o zwycięstwo i główną wygraną, czyli złoty indeks WSB, uprawniający do bezpłatnego studiowania na kierunku Logistyka, a także wiele innych cennych nagród tj. : notebook, staże i praktyki, wizyty studyjne i kursy językowe. Ponad 140 uczestników konkursu w przeciągu 60 minut rozwiązywało test z zakresu wiedzy, obejmujący treść nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu: technik logistyk, technik spedytor. Prace konkursowe były oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiali świata nauki i biznesu, w tym. m.in. prof. Sylwester Markusik, prezes zarządu Euroterminal Sławków - Rafał Klabuh, dyrektor FM Logistic – Bolesław Ranowicz.
Zwycięzcą konkursu został Dawid Krupa z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. II miejsce zajęła Anna Dubińska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Wieluniu, III miejsce - Marcin Wydra z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

 

czytaj więcej 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji