Informacje

Kalendarium

Wyszukaj wiadomości w kalendarium

Artykuły

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne”

12-13 marca 2013r.

Celem konferencji było określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, przedstawiciele instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się tą problematyką. W trakcie konferencji odbyły się warsztaty metodyczne oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw oferujących rozwiązania dla Cyfrowej szkoły.

II Ogólnopolski Konkurs Widzy Logistycznej

12 marca 2013r.

Ponad 140 uczestników z 64 szkół średnich wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz policealnych, którzy kształcą się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor. Partnerami przedsięwzięcia były szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie - Koźlu. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Spotkanie z generałem Koziejem

12 marca 2013 r.

JM Rektor WSB prof. Zdzisława Dacko- Pikiewicz oraz prof. dr hab. Jerzy Konieczny wzięli udział w spotkaniu z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie - gen. Stanisławem Koziejem oraz Zastępcą Szefa BBN - dr. Zbigniewem Włosowiczem. Celem spotkania było omówienie działań podejmowanych przez Uczelnię w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb służb mundurowych. Poruszono również kwestie związane z planowaną reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie – Edukacja – V edycja

7-8 marca 2013r.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu. Tematyka konferencji dotyczyła tworzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, zarządzania informacją, zarządzania wiedzą, edukacją informacyjną, a także innowacji w technologii. Celem spotkania bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej i innych zainteresowanych było propagowanie nowoczesnych technologii, które wpływają na zarządzanie informacją naukową.

Porozumienie z Ratownictwem Wodnym Asekkuracja

4 marca 2013 r.

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, działającego przy WSB a Ratownictwem Wodnym Asekuracja z Sosnowca. Po ukończeniu kursu osoba zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika wodnego!!!! Ratownictwo Wodne Asekuracja to pierwszy podmiot, który uzyskał zgodę MSW decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 20 lipca 2012 r. na prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Targi pracy i praktyk studenckich

28 lutego 2013r.

V edycja Targów Pracy i Praktyk Studenckich to przedsięwzięcie skierowane do studentów, absolwentów Uczelni, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wszystkich osób poszukujacych pracy, umożliwiające bezpośrednie spotkanie z potencjalnym pracodawcą. W ramach inicjatywy miała miejsce Akademia Rozwoju Kompetencji - szereg merytorycznych wykładów, szkoleń i warsztatów prowadzonych przez firmy biorące udział w targach, firmy szkoleniowe, organizacje i instytucje.

Bieg Walentynkowy 2013 - Pogoria Biega

10 lutego 2013 r.

Celem biegu było upowszechnienie biegania oraz techniki nordic walking jako najprostszych form rekreacji fizycznej, rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zbiorników wodnych Pogoria. WSB wzięła udział w imprezie w charakterze patrona.

Obchody rocznicy powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

18 stycznia 2013 r.

W ramach obchodów zaproszono przedstawicieli służb mundurowych, studentów, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów klas mundurowych z blisko 20 szkół. Nadinsp. Dr Dariusz Biel, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wygłosił wykład nt „Polska Policja jako nowoczesna organizacja”. Kolejny prelegent st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mówił o katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, do której doszło 3 marca 2012 roku. Z kolei gen. dr Roman Polko wygłosił wykład na temat „Globalna sieć terroryzmu”. Wielką atrakcją dla zebranych była prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w kontenerach Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., oraz strzelnicy laserowej firmy „Kaliber”. Nastąpiło również uroczyste podpisanie umów o współpracę z firmami: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc, Strzelnica bojowa „Valley” z Paczółtowic.

Piknik Wiedzy pod Patronatem WSB

17 stycznia 2012r.

Mnóstwo pomysłów na własny biznes, wystawa komputerów przeszłości oraz innowacji, które rodzą się w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Do tego możliwość poznania arkanów ekonomii z dr hab. Robertem Gwiazdowskim – Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na uczniów, studentów, pracowników naukowych i przedsiębiorców w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Piknik Wiedzy był prawdziwą ucztą dla głodnych wiedzy i nowych technologii.

Bezpłatne szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych

8-22 stycznia 2013r.

Słuchacze uczestniczyli w szkoleniach na temat: „Negocjacje w praktyce bankowej”, „Nowe media w promocji firmy”, „Podstawy efektywnej komunikacji z dzieckiem” oraz „Agresja w szkole – sposoby zachowania i reagowania  w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia agresją i przemocą w szkołach”. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji