Informacje

Kalendarium

Wyszukaj wiadomości w kalendarium

Artykuły

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Wydziale Zamiejscowym WSB w Żywcu

6 października 2012 r.

Wykład inauguracyjny pt. „Do czego potrzebne są nam partie polityczne?” wygłosił prof. zw. dr hab. Jacek Wódz. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w Auli Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu.

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Dąbrowie Górniczej

5 października 2012r.

Wykład inauguracyjny pt. „Nauka. Innowacje. Silny Śląsk” wygłosił Waldemar Pawlak- Wicepremier, Minister Gospodarki.

Uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach

29 września 2012r.

Blisko 250 osób uczestniczyło w Inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. W uroczystości udział wzięli współorganizatorzy inicjatywy: Burmistrz Łaz –Maciej Kaczyński oraz JM Rektor WSB – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, którzy wręczyli indeksy młodym Studentom. W pełnym wybuchowych eksperymentów i widowiskowych doświadczeń wykładzie p. Mateusza Stockiego pt. „Wściekły azot” uczestniczyli także przedstawicie lokalnych władz, ośrodków oświaty, kultury, mediów oraz rodzice Studentów UDL.

Turniej strzelecko – golfowy w Paczółtowicach

26 września 2012r.

Turniej miał na celu integrację środowisk akademickich i biznesowych. Udział wzięły 32 drużyny, reprezentujące . W turnieju uczestniczyli m.in. Burmistrz Krzeszowic, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice", Prezes Kopani Porfiru i Diabazu Sp. z o. o., przedstawiciele firmy Konwój, Komandos, Bonako, Bikershop, Autokrak, magazynu Ochroniarz

II Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO

25-26 września 2012 r.

Targi odbyły się w Katowicach na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Wystawie towarzyszył II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W targach udział wzięło ponad 3,5 tysiąca uczestników, głównie przedsiębiorców sektora MŚP, a także inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych rozwojem swojego biznesu, przedstawicieli administracji rządowej  i samorządu terytorialnego, przedstawicieli uczelni wyższych i instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów oraz innych organizacji wspierających biznes. Wyższa Szkoła Biznesu zaprezentowała swoją ofertę w Salonie Edukacji i Inwestycji w Kapitał Ludzki.

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu

22 września 2012 r.

W Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Dziecięcym w Żywcu. W pierwszym powakacyjnym wykładzie udział wzięło blisko 100 młodych studentów. Podczas Inauguracji nowi studenci UDŻ odebrali indeksy z rąk Dziekan WSB – dr Joanny Stuglik, Burmistrza Żywca –Antoniego Szlagora oraz jego Zastępcy - Marka Czula. „Odlotowy i wysysający wykład o powietrzu” poprowadził pasjonat i popularyzator nauki – Pan Korek. Współorganizatorami Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu są WSB oraz Urząd Miasta Żywiec, a zajęcia odbywają się pod honorowym patronatem Burmistrza Żywca.

Śląski Festiwal Nauki

22 września 2012 r.

Współorganizatorami inicjatywy są WSB, Urząd Miasta Świętochłowice oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, który jest gospodarzem spotkań. Honorowy Patronat nad Uniwersytetem objął Prezydent Świętochłowic –Dawid Kostempski. Wykład inicjujący Uniwersytet Dziecięcy pt. „Wściekły azot” poprowadził Mateusz Stock. W pierwszym spotkaniu uniwersyteckim, pełnym wybuchowych doświadczeń i widowiskowych eksperymentów, udział wzięło blisko 100 młodych studentów ze Świętochłowic oraz miast ościennych, wraz z rodzicami. Gościem specjalnym wykładu był Prezydent Miasta Świętochłowice –Dawid Kostempski.

Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia

20-21 września 2012 r.

W dniach 20 i 21.09.2012 r. w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyły się uroczyste gale zakończenia studiów magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich. Podczas uroczystości absolwentom wręczono statuetki Lidera Roku. W części artystycznej wystąpił Kabaret Nowaki.

Ogólnopolskie Targi Edukacyjne „Cyfrowa Szkoła”

19-20 września 2012r.

Organizatorami targów był: Śląski Kurator Oświaty, firma Aktin Sp. z o.o. oraz Expo Silesia. Celem imprezy jest promowanie najnowszych rozwiązań edukacyjnych, technologii informatycznych, pomocy dydaktycznych, podręczników w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, metodyki nauczania we wszystkich typach szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz współczesnych osiągnięć techniki w szkolnictwie zawodowym. Podczas Targów zaproszone firmy zaprezentują nowe kompleksowe rozwiązania informatyczno-sprzętowe, udzielą szczegółowego instruktażu, jak z nich korzystać, gdzie pozyskiwać środki na ich wdrażanie i zabezpieczenie, wskażą, jak wyposażyć szkołę, aby stała się interaktywną szkołą przyszłości. WSB wzięła udział w targach w charakterze wystawcy.

Festiwal Ludzi Aktywnych

22 września 2012r.

Festiwal Ludzi Aktywnych to coroczne święto lokalnego trzeciego sektora. Nawiązuje do odbywającego się co 3 lata Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz regionalnych i lokalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych tzw. FIP-ów. Głównymi organizatorami FIP-u jest Partnerstwo: „Wspólnie dla Miasta”, a w jego ramach Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB uczestniczyło w Festiwalu. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji