Program

ORGANIZATORZY:


Naukowe Koło Komunikacji Społecznej

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego


 


II Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo”,


 

13 czerwca 2015 r., Dąbrowa Górnicza

 

 

Celem konferencji było twórcze i interdyscyplinarne przedstawienie problematyki nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Głównym hasłem konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do społecznych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata.

Uczestnicy konferencji przedstawili oryginalne autorskie badania, wymienili doświadczenia praktyczne, zaprezentowali propozycje nowych sposobów organizacji życia społecznego oraz dokonali krytycznej analizy tego, co wymaga zmian.

 

PROGRAM KONFERENCJI


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 13.06.2015 r. sala 227




09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie konferencji – dr Marcin Lis – Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich

 

10.10 – 11.00

Sesja I  

Zagrożenia militarno-społeczne we współczesnym świecie – rola społeczeństwa i instytucji bezpieczeństwa


 1. Malwina Wojtala (Uniwersytet Śląski); Społeczeństwo w czasie wojny - próba opisania zjawiska w perspektywie socjologii wojny
 2. Karolina Wojtasik (Uniwersytet Śląski);  Propaganda medialna tzw. Państwa Islamskiego. Próba analizy
 3. Tomasz Kosicki (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy); Administracja publiczna wobec dynamizmu stanów nadzwyczajnych. Kilka uwag nt. dwoistości form ograniczania praw i wolności obywatelskich w stanie klęski żywiołowej

10.40 - 10.50    DYSKUSJA

10.50 – 11.40

Sesja II

Aktualne problemy więziennictwa


 1. Joanna Żeromska-Charlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); Życie na wolności odbiciem rzeczywistości "odizolowanej"
 2. Agnieszka Deja (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu); Wykonywanie kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym
 3. Michał Sobański (Uniwersytet Jagielloński); Wykorzystanie stosowanej analizy zachowania w więziennictwie
 4. Marcin Szymczyk (Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice); Wykorzystanie GISW w systemie ochrony jednostek penitencjarnych

11.30 - 11.40 DYSKUSJA

 


11.40 – 12.00 Przerwa kawowa


12.00 –13.20

Sesja III

Profilaktyka społeczna w pracy z dziećmi i młodzieżą


 1. Beata Ozga (Uniwersytet Jagielloński); Sposoby zapobiegania zachowaniom dewiacyjnych wśród dzieci i młodzieży- strategie profilaktyki społecznej
 2. Agata Majewska (Uniwersytet Opolski); Wybrane aspekty tworzenia planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej
 3. Marta Rukat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); Zapobieganie i minimalizowanie trudności wychowawczych u młodzieży szkolnej
 4. Ewa Pejś  (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu); Sztywne zasady czy przekraczanie granic(?) - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
 5. Paulina Puszcz (Uniwersytet Opolski; Świetlica Specjalistyczna nr 3 w Katowicach); Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej w czasie wolnym sposobem zapobiegania zachowaniom dewiacyjnym
 6. Renata Sałek (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu); Uzależnienie młodzieży gimnazjalnej od gier komputerowych
 7. Anna Skorupa (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu); Problem alkoholizmu wśród młodych ludzi

13.10 - 13.20 - DYSKUSJA

 

13.20 – 13.40 Przerwa kawowa

 

13.40 – 15.00

Sesja IV

Wyzwania profilaktyki społecznej


 1. Andrzej Cichy (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach); Zapobieganie przestępczości z zakresu przemocy domowej
 2. Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie); Rola i zadania zespołu interdyscyplinarnego w monitorowaniu i przeciwdziałaniu przemocy domowej
 3. Magdalena Jankowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); Czynniki ryzyka okresu adolescencji w procesie adaptacji do kryzysów życiowych - wskaźniki nieprzystosowania
 4. Marta Czarnecka Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); Doświadczane zmian w czasie i przestrzeni edukacji
 5. Mateusz Hyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Sposoby motywowania wolontariuszy na przykładzie organizacji pozarządowych.
 6. Anna Kazaniecka (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie); Zagrożenia związane ze światem hazardu – w świetle doświadczeń krupiera
 7. Eliza Działach (Śląski Uniwersytet Medyczny); Świadomość wyboru miejsca zamieszkania w kontekście zagrożeń środowiskowych.

 

15.00 – 15.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

SESJA POSTEROWA (Łukasz Burliga)

-        Dozór elektroniczny jako remedium na przepełnione zakłady karne

-        Dzieci jako ofiary niektórych przestępstw

-        Problematyka eurosieroctwa - działania służb i instytucji w tym zakresie



 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji