Informacje

studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

Artykuły

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

ATUTY:

- zdobądź uprawnienia pedagoga szkolnego,

- w trakcie zajęć: identyfikowanie problemów z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,

- warsztatowy charakter zajęć, słuchacz uzyskuje umiejętności niezbędne do projektowania i efektywnej realizacji różnych działań w sferze edukacyjno-socjalnej. W trakcie zajęć treningi pomagające w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Zapisz się

czytaj więcej o Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

Doradca Zawodowy

Atuty kierunku:

- wykorzystanie w ramach zajęć testów predyspozycji zawodowych, osobowościowych, do badania kompetencji, m.in. test zdolności językowych, kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, skala I-E w pracy, kwestionariusz temperamentu PTS, wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, test orientacji życiowej LOT-R,

- udostępnianie słuchaczom gotowych  scenariuszy ćwiczeń,

- zajęcia praktyczne, m.in. symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, case studies.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Doradca Zawodowy

Dydaktyka Przedsiębiorczości

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych, wydanego przez TUV Nord Polska,

- wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących,

- zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case studies.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Dydaktyka Przedsiębiorczości

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Atuty kierunku:

- wśród wykładowców przewaga praktyków, m.in. pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, ratownicy medyczni,

- praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa w informatyce (serwery, macierze dyskowe, automatyczne systemy kopii zapasowych, zapory sieciowe),

-  kurs pierwszej pomocy - słuchacze uzyskują dodatkowe Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r.

Zapisz się

czytaj więcej o Edukacja dla Bezpieczeństwa

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Atuty:

-  zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi w formie warsztatów w małych grupach,

-  wśród wykładowców native speakerzy,

-  partnerstwo z British Council w ramach programu Addvantage umożliwia słuchaczom egzamin FCE oraz inne egzaminy Cambridge ESOL na preferencyjnych warunkach,

 - kurs przygotowujący do egzaminu FCE - 60 godzin - TYLKO 300 zł!


Zapisz się

czytaj więcej o Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Atuty kierunku:

- praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle

- gwarantowane miejsce praktyk pedagogicznych w szkołach, z którymi WSB podpisała porozumienie o współpracy

- w ramach technologii informacyjnej możliwość zdobycia Certyfikatu ECDL

- możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Głównej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier, Chowanna).

 

Zapisz się

czytaj więcej o Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

ATUTY KIERUNKU:

- możliwość wzięcia udziału w szkoleniu oraz zdobycia Certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

- zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska Sp. z o.o.

- w ramach zajęć praktycznych możliwość korzystania z oprogramowań logistycznych  VISSIM oraz programu VISUM

Zapisz się

czytaj więcej o Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Multimedialny warsztat pracy nauczyciela

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL

- analiza konkretnych przypadków

- możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte

 

Zapisz się

czytaj więcej o Multimedialny warsztat pracy nauczyciela

Oligofrenopedagogika (Nowa nazwa kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Atuty kierunku:

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne),

- szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,

- wizyty studyjne w szkołach specjalnych, ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych,

- wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, specjaliści Counsellinu Gestalt, psychiatrzy.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Oligofrenopedagogika (Nowa nazwa kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - nowy kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone dla pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych. Program i metoda zmierzają do wyposażenia absolwenta w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne związane z przeciwdziałaniem nowym uzależnieniom oraz zagrożeniom, wobec których staje młode pokolenie.

 

Wybitna kadra wykładowców!


Zapisz się


czytaj więcej o Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - nowy kierunek studiów podyplomowych

Socjoterapia - Nowy Program, Certyfikaty Centrum Profilaktyki Społecznej

ATUTY:

- kierunek prowadzony we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej-prof. Mariusz Jędrzejko

- zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów,

- wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Socjoterapia - Nowy Program, Certyfikaty Centrum Profilaktyki Społecznej

Surdologopedia

ATUTY KIERUNKU:

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie surdologopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- praktyczne zajęci z praktykami pracującymi z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

Zapisz się

czytaj więcej o Surdologopedia

Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole

- Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL,

- Analiza konkretnych przypadków,

- Możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte.   Wszelkie informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych certyfikatów, dostępne są na stronach http://ecdl.pl

 

Zapisz się

czytaj więcej o Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole

Surdopedagogika

- w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka migowego dla nauczycieli,

- wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,

- możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy,

- przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Surdopedagogika

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci

Atuty kierunku:

-zdobądź kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III;

-praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe;

-wśród prowadzących zajęcia praktycy z wieloletnim doświadczeniem;

-absolwent studiów  ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu  rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych  dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;

Zapisz się


czytaj więcej o Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci

Tyflopedagogika

- udostępnienie słuchaczom nowoczesnej infrastruktury dostosowanej dla osób niewidzących i niedowidzących (elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu, przenośnego urządzenia, odczytującego elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY),

- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych, wyposażonych w programy komputerowe, pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie),

- specjalistyczna literatura dla słuchaczy kierunku, m.in. cyfrowa wersja czasopisma Tyfloświat.

 

Zapisz się

 

 

czytaj więcej o Tyflopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- w ramach zajęć warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,

- zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych,

- studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Zapisz się

czytaj więcej o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zarządzanie Placówkami Oświatowymi - nowy program

Nowy program studiów przygotowany we współpracy z ekspertami oświatowymi firmy Vulcan - Zarządzanie oświatą

 

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych TUV Nord Polska,

- Certyfikaty kompetencji  z zakresu: Ewaluacji placówki oświatowej, Arkusza organizacji pracy szkoły, oraz z zakresu Kontroli zarządczej oraz z zarządzania ryzykiem w placówce oświatowej,

- praktyczne warsztaty zakresie kształtowania kompetencji lidera, zarządzania i kierowania, negocjacji,

- wśród wykładowców trenerzy umiejętności interpersonalnych, menedżerowie, pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty, trenerzy firmy Vulcan, TUV Nord Polska.

 

Zapisz się

czytaj więcej o Zarządzanie Placówkami Oświatowymi - nowy program

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Atuty kierunku:

- w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie emisji głosu,

- zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach,

- możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki Głównej WSB w zakresie literatury pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej (np. gry szkoleniowe, trening kreatywności).

 

Zapisz się

czytaj więcej o Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Atuty kierunku:
- Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o metodyce wychowania, profilaktyce uzależnień, terapii pedagogicznej oraz resocjalizacji; a podstawową wiedzę o specyfice  zaburzeń w zachowaniach młodzieży, koncepcji terapii i resocjalizacji osób uzależnionych, komunikacji wychowawczej, pomocy post penitencjarnej oraz zjawiskach patologii społecznej,
- Absolwent studiów posiada szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagogiki specjalnej, ma pogłębioną wiedzę o metodyce wychowania i nauczania niedostosowanych społecznie.

czytaj więcej o Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji