dr inż. Łukasz Wróblewski redaktorem VII tomu serii TRANSCARPATHICA

30 lipca 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt transgraniczny promująca „EURO-IN.NET”. W trakcie konferencji realizowanej w formie hybrydowej, dr inż. Łukasz Wróblewski zaprezentował, przygotowany pod jego redakcją VII tom zeszytów naukowych „TRANSCARPATHICA”, pt. „ Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku”.

TRANSCARPATHICA – Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego to renomowana seria poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianej współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Wydawcą serii jest Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie. W VII tomie Autorzy podjęli się ukazania wybranych, istotnych zagrożeń oraz wyzwań rozwojowych, jakie występują na Śląsku Cieszyńskim w różnych obszarach działalności. 

Druga dekada XXI wieku przynosi nowe możliwości, szanse i zasoby istotne dla dalszego rozwoju Śląska Cieszyńskiego. Z drugiej jednak strony, poza istotnymi korzyściami, niesie również ze sobą pewne wyzwania i zagrożenia związane z wykorzystaniem jego potencjału. Depopulacja, zanieczyszczenie środowiska (w tym pogorszająca się jakość powietrza), czy nierówne tempo rozwoju (m.in. pogłębiające się dysproporcje między ośrodkami metropolitarnymi, a peryferiami) to największe bolączki i wyzwania stojące zarówno przed województwem śląskim, jak i morawsko-śląskim krajem. Problemy te w znacznym stopniu dotykają również Śląska Cieszyńskiego, regionu ulokowanego na obszarze obu wymienionych województw. W tym kontekście ujęcie wyzwań i zagrożeń z wielu różnych perspektyw stało się impulsem do przygotowania VII tomu serii TRANSCARPATHICA zatytułowanego „Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku”. Wielość możliwych spojrzeń, sposobów analizy i syntezy występujących zagrożeń oraz wyzwań, przed jakimi staje Śląsk Cieszyński, sprawiły, że tematyka tomu zainteresowała zarówno polskich, jak i czeskich badaczy, reprezentujących różne dziedziny nauki. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której swoje teksty opublikowali następujący pracownicy naukowi Akademii WSB:

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB,

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB,

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB,

Dr hab. Rober Socha, prof.AWSB,

Dr inż. Łukasz Wróblewski.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na stronie:

https://www.researchgate.net/publication/343322871_Slask_Cieszynski_w_swietle_wyzwan_i_zagrozen_XXI_wieku?fbclid=IwAR1VcbwkyT2b9tQk6LLEtXwbxo7315EW7Rd1IEGIoswXSymXzNCTOu-Ors8

Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji