Informatyka w WSB

InformatykaStudia I stopnia:

Uzyskiwany tytuł - inżynier

 

Tryb studiów:

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Liczba semestrów: 7
Liczba ECTS: 210

 

 Cel studiów

Podstawowym celem kształcenia na kierunku informatyka jest wykształcenie nowej generacji inżynierów rozumiejących realia i potencjalne możliwości technologii informatycznych, ale także pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania działów IT firm aktywnie działających na rynku globalnym, w niezwykle dynamicznie zmieniających się regułach praktyki gospodarczej i elektronicznego biznesu. Podstawowym celem kształcenia na kierunku informatyka jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z obszaru nauk technicznych, w  stopniu, który pozwala na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach szeroko pojętej branży IT.

Do najważniejszych celów ogólnych kształcenia na kierunku informatyka należy:

 

 • wykształcenie absolwentów z umiejętnościami konstrukcji systemów informatycznych, sieci komputerowych i baz danych, a także zastosowania odpowiednich narzędzi w projektowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciami z zakresu informatyki, 
 • przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej  z wykorzystywaniem technologii programistycznych, intranetowych i internetowych, technik multimedialnych i komunikacyjnych oraz metod pozyskiwania informacji poprzez sieć komputerową,
 • rozwinięcie efektywnych strategii uczenia się, co pozwoli na dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • organizowanie warunków do doskonalenia umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

Ogólne efekty kształcenia

Wszystkie efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka mieszczą się w zakresie obszarowych efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych.
Elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka wykazuje się w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu:

 

 • informatyki jako jednej z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk technicznych,
 • projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów informatycznych (w szczególności rozproszonych),
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • architektury systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, w szczególności stanowiących podstawę dla działania komputerowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • problemów administracji i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Absolwent posiada umiejętności:

 

 • programowania komputerów i pracy zgodnej z zasadami inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych,
 • projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów informatycznych,
 • projektowania i zarządzania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, w zakresie doradztwa rozwiązań biznesowych dla systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw,
 • krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów z zakresu szeroko rozumianej informatyki,

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku informatyka pozwala na uzyskanie przez absolwenta kompetencji społecznych wyrażających się w posiadaniu świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, ma świadomość i stosuje w każdej sytuacji zasady etyki zawodowej.


Informatyka 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1 c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: 32 262-28-05
Faks: 32 295-93-44

 

Bernadeta Maro

Asystent Menedżera Projektu

e-mail: bmaro@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji