Inżynier jakości

Specjalność inżynier jakości pozwala zdobyć wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznanie technik motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.

 

 


Zapisz się - studia stacjonarne

Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent specjalności inżynier jakości posiada wiedzę z zakresu:

 • branżowych systemów i standardów zarządzania jakością,
 • podstawowych pojęć i struktury procesów biznesowych oraz metod ich modelowania,
 • standardów i norm zarządzania jakością,
 • metod certyfikacji systemów zarządzania,
 • metod akredytacji na potrzeby spełniania wymagań jakościowych,
 • metrologii,
 • statystycznego sterowania procesami.

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • zastosowania w praktyce podstawowych narzędzi zarządzania jakością,
 • rozumienia roli auditora wewnętrznego i zewnętrznego w organizacji,
 • zdolność do przeprowadzenia auditu wewnętrznego według ustalonych kryteriów,
 • umiejętność interpretacji wymagań jakościowych na potrzeby przeprowadzeniu auditu,
 • modelowania procesów biznesowych za pomocą organizacyjnych sieci informacji i tranzycji,
 • umiejętność wykorzystywania wybranych narzędzi informatycznych do zarządzania jakością,
 • stosowania technik i metod pomiarowych, interpretacji wyników, konfrontacji pomiarów.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Metrologia
 • Auditowanie i certyfikacja
 • Narzędzia zapewnienia zarządzania jakością
 • Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością

Gdzie szukać pracy?


Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych, uzyskania międzynarodowego certyfikatu Pełnomocnika systemu zarządzania jakością oraz Auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością.

Powrót do: Start » Studia Logistyka » Studia I stopnia inżynierskie

 

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia inżynierskie

Logistyka i transport

 

Zarządzanie magazynami


Inżynier jakości


Zarządzanie BHP


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji