Jak zostać studentem?

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Akademii WSB jest kolejność zgłoszeń.


Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Kliknij aby zarejestrować się on-line

 

Wyniki maturalne

 

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

 

•  podanie do rektora,
•  oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
•  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
•  kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
•  dwa podpisane zdjęcia (35mm x 45mm),
•  jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20 mm x 25 mm, rozdzielczość 300dpi),
•  potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

 

 

 

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji