Informacje

Jakość kształcenia

Jednym z filarów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest zapewnianie wysokiej jakości kształcenia. Troska o stałe podnoszenie jakości kształcenia, postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz zapisy stosownych Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nakładają na społeczność akademicką obowiązek wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia.

 

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej od początku jej istnienia podejmowane były działania nastawione na wysoką jakość i sprawność kształcenia zarówno przez rozwój infrastruktury, jak i permanentne doskonalenie jakości procesu dydaktycznego, określenie jasnych i równoważnych kryteriów wymagań stawianych studentowi.

W uczelni funkcjonuje Uczelniany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który swoimi procedurami obejmuje wszystkie formy kształcenia prowadzone w Uczelni.

Zasadnicze cele Systemu to:

 1. diagnozowanie istniejącego stanu jakości kształcenia,
 2. doskonalenie procesów jakości kształcenia zwiększając zdolność uczelni do spełniania wymagań dotyczących jakości kształcenia,
 3. zapewnienie realizacji bieżących działań w ramach poszczególnych procesów jakości kształcenia,
 4. kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości.

System w szczególności służy:

 1. zapewnieniu najwyższego poziomu kształcenia studentów i słuchaczy,
 2. opracowaniu skutecznych, przejrzystych i powszechnie dostępnych procedur zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 3. właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym poprzez rozwój bazy i warunków kształcenia,
 4. dostarczeniu władzom uczelni informacji niezbędnych do zarządzania procesem kształcenia,
 5. podniesieniu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym,
 6. wspomaganiu polityki kadrowej,
 7. wspieraniu innowacji dydaktycznych,
 8. zwiększeniu mobilności studentów.

Dział Jakość kształcenia został podzielony na kilka części: 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji