Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jak uzyskać stypendium socjalne?

Droga Studentko, Drogi Studencie!


Przypominamy, że w I semestrze roku akademickiego 2013/2014 wnioski o stypendia można składać  jeszcze tylko do 26 października br.!

W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik o tym, w jaki sposób szybko i skutecznie ubiegać się o wsparcie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Na początek stypendium socjalne (stypendium socjalne w zwiększonej wysokości). Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I i II stopnia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (tj. dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 782,60 zł netto).


O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów podyplomowych oraz  studenci, którzy po ukończeniu jednego kierunku podejmują naukę na drugim kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kontynuują oni naukę po ukończeniu studiów I stopnia na studiach II stopnia. W tym przypadku stypendium przysługuje nie dłużej niż 3 lata.


Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może ubiegać się o stypendium socjalne (stypendium socjalne w zwiększonej wysokości) tylko na jednym, wybranym kierunku.

O stypendium, które przyznawane jest na okres jednego semestru, można się ubiegać już w momencie rozpoczęcia studiów!

 

Dokumenty do pobrania!


W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 miesięczna wysokość stypendium socjalnego wynosiła 400-600 zł miesięcznie, a stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 700-900 zł. Wysokość stypendium w semestrze zimowym znana będzie już po terminie składania wniosków (zależy ona bowiem m.in. od ilości osób ubiegających się o wsparcie i decyzji Komisji Stypendialnej o rozdziale środków).

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:
 - studenta,
 - małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.Cudzoziemcy dołączają do wniosku:
 - kartę pobytu potwierdzającą zgodę  na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na postawie zezwolenia na osiedlenie się na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573) lub w związku z uzyskaniem Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełnionej.

Wymagane dokumenty:
1.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w 2012 r. W przypadku nie posiadania NIP – zaświadczenie potwierdzające fakt nie figurowania w ewidencji podatników US. Zaświadczenie dołącza każdy pełnoletni członek rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.


2.    Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. Zaświadczenie dołącza każdy pełnoletni członek rodziny.


3.    Załącznik nr 3 regulaminu - oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2012 r. Oświadczenie dołącza każdy pełnoletni członek rodziny. Do pobrania  ze strony internetowej: www.wsb.edu.pl/ dla studentów/stypendia/wnioski.


4.    Skrócone akty urodzenia (wnioskodawca/rodzeństwo/dzieci).


5.    Zupełne akty urodzenia (dołącza się w przypadku dziecka/rodzeństwa, które nie zostało uznane przez ojca).


6.    Zaświadczenie ze szkół lub uczelni (dołącza rodzeństwo/dzieci w wieku 18-26 lat pobierające naukę).


7.    Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób uzyskujących w latach 2012-13 zasiłki lub stypendia dla osób bezrobotnych. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o tym, że dana osoba jest/była zarejestrowana w Urzędzie Pracy od…do… oraz czy dana osoba otrzymuje/otrzymywała zasiłek lub stypendium dla osób bezrobotnych w miesięcznych kwotach netto.


8.    Wyrok rozwodu, wyrok zasądzający alimenty (student/rodzic studenta).


9.    Zaświadczenie od komornika lub MOPS w przypadku otrzymywanie  alimentów niższych niż zasądzone wyrokiem  sądu.


10.    Załącznik nr 4 regulaminu (do pobrania ze strony internetowej Uczelni: www.wsb.edu.pl/ dla studentów stypendia/ wnioski). Oświadczenie dołącza student studiów stacjonarnych, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wyskosci, dodatkowo wynajmujący kwaterę prywatną/akademik).


11.    Załącznik nr 2 do regulaminu – oświadczenie studenta lub członka/ów rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2012 r. Załącznik można pobrać ze strony internetowej.


12.    Akt zgonu w przypadku śmierci rodzica tworzącego gospodarstwo domowe razem ze studentem.


13.    Utrata dochodów – student lub członek jego rodziny, który utracił w 2012 r. dochód (pracę na umowę o pracę, umowę zlecenie, rentę, zasiłek lub stypendium stażowe z Urzędu Pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński, wyrejestrowanie działalności gospodarczej) dołącza: dokumenty potwierdzające okres otrzymywania dochodu (od…do…) np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy zlecenie, decyzja przyznania renty, emerytury, zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z ZUS, decyzja wyrejestrowania działalności gospodarczej.


14.    Uzyskanie dochodów  - student, który w 2012 r lub w 2013 r. uzyskał dochód (umowę o pracę, umowę zlecenie, rentę, emeryturę, zasiłek lub stypendium stażowe z Urzędu Pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński, zarejestrował działalność gospodarczą) dołącza: dokumenty potwierdzające datę uzyskania dochodów: kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenie, decyzja przyznania emerytury, zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z ZUS, decyzja zarejstrowania działalności gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów tj. zaświadzvcenmia od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów netto- formularz dosteny na stronie internetowej – dochód uzyskany.

Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy