Informacje

Jedyne studia w Polsce dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w WSB

Executive Master of Business Administration to jeden z kluczowych projektów nauczania podyplomowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W dniu 26 września 2015 roku odbyła się inauguracja studiów podyplomowych, dedykowanych sektorowi wodociągowo-kanalizacyjnemu. To pierwsze takie studia w Polsce, opracowane we współpracy z ekspertami branżowymi.

 

Inauguracji na kierunku Executive Master of Business Administration dla branży wodociągowej dokonał dr Marcin LisProrektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej daje możliwość realizacji projektów na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, dedykowanych dla interesariuszy zewnętrznych. Program kształcenia na kierunku EMBA dla branży wodociągowej został opracowany wspólnie z przedstawicielami firm i instytucji sektora wod-kan, dzięki czemu odpowiada na konkretne problemy przyszłych i obecnych menedżerów. Ideą projektu jest także możliwość współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami branży wodociągowej przy realizowaniu projektów badawczych, udział w zagranicznych wizytach studyjnych, jak również możliwość odbycia praktyk i staży w wiodących firmach branży komunalnej – podkreślił podczas wystąpienia przedstawiciel Uczelni.

 

Podczas inauguracji Pan Andrzej Malinowski, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, oficjalnie przekazał patronat Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" nad kierunkiem Executive Master of Business Administration. – Współpracując z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, widzę z jaką pasją i zaangażowaniem Uczelnia odpowiada na zmieniające się warunki gospodarcze. Studia menedżerskie, szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, posiadają bardzo dobry program nauczania, a dzięki współpracy z ekspertami oraz zagranicznymi partnerami, odpowiadają na zapotrzebowania rynku, przygotowując do pracy w wyspecjalizowanych dziedzinach – mówił Andrzej Malinowski, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

 

Executive Master of Business Administration dla branży wodociągowej to intensywny, międzynarodowy program w zakresie zarządzania i biznesu, oferujący bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami procesów zarządzania i dostosowany do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Menedżerowie zdobywają wiedzę podaną w przystępny sposób i możliwy do bezpośredniego zastosowania w konkretnej dziedzinie.

 

- Studia podyplomowe dedykowane to doskonała kadra praktyków i zindywidualizowany program nauczania, dobrany do potrzeb kształcenia menadżerów branży komunalnej. Wiedza z zakresu zarządzania jest dostosowana do obecnych i przyszłych potrzeb rynkowych – zaznaczył Piotr Komraus, Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.


Kierunek studiów adresowany jest przede wszystkim do menedżerów, ekspertów oraz  specjalistów sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Stanowi wyraźną odpowiedź na ich potrzeby oraz dostarcza nowoczesną wiedzę i umiejętności, pożądane w ciągle zmieniającym się świecie współczesnego biznesu. Warsztatowy program studiów przewiduje liczne wykłady, spotkania, gry symulacyjne oraz zagraniczne wizyty studyjne. Zajęcia koncentrują się na zarządzaniu finansami, marketingu, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, a także zarządzaniu międzynarodowym. Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony wśród kadry kierowniczej oraz przedsiębiorców. Pozyskują wiedzę na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu oraz opracowywania i wdrażania strategii w firmach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Studia uzyskały również patronat Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

 

Więcej informacji na temat kierunku znajduje się na stronie internetowej: rekrutacja.wsb.edu.pl/studia-podyplomowe. W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, tel. 32 295 93 11

 

WIĘCEJ O KIERUNKU

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji