Informacje

Kadry i płace w praktyce

Studia w Olkuszu

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Celem studiów na specjalności kadry i płace w praktyce jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawa pracy;
 • sposobów zawierania stosunku pracy;
 • obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy;
 • zasad wynagradzania;
 • zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne;
 • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej;

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • zawierania stosunku pracy zarówno jako pracownik jak i w imieniu    pracodawcy;
 • kreowania optymalnej formy i warunków zatrudniania pracowników;
 • naliczania wynagrodzeń;
 • przeprowadzania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
 • przygotowywania harmonogramu czasu pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;
 • nadzorowania wykonania harmonogramów czasu pracy i urlopów pracowniczych;
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

Absolwent:

 • jest świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych w przedsiebiorstwie;
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w działach kadrowo – płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, instytucji i jednostek administracji publicznej oraz podmiotów finansowych.

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Podstawy prawa pracy
 • Formy nawiązywania stosunków pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń
 • Czas pracy i urlopy
 • Dokumentacja pracownicza


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji