Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest najmłodszą katedrą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra powstała 1 października 2014 r., z podziału katedry Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownikiem Katedry jest dr Paulina Polko

 

Kierunki prac naukowych Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z ważkim problemem współczesnego świata jakim jest bezpieczeństwo. Do niedawna podejście do bezpieczeństwa było wyłącznie państwowocentryczne co znaczy, iż państwo stanowiło jedyny obiekt, któremu bezpieczeństwo winno być zapewnione.  Taka bowiem była logika dominującej realistycznej wizji postrzegania świata. Obecnie dostrzega się również, że obok państwa podmiotem bezpieczeństwa może być system międzynarodowy, jako całość, grupa społeczna lub nawet jednostka.  Pogląd ten dostrzec można już wcześniej wśród zagranicznych badaczy. m.in. u K. Bootha, którego zdaniem  bezpieczeństwo opiera się właśnie na emancypacji jednostek. Wyraz tak szerokiemu podejściu dają podejmowane przez pracowników Katedry prace badawcze obejmujące trzy  główne  obszary  problemów,  a  mianowicie:  wyzwania i zagrożenia, podmiotową strukturę bezpieczeństwa  oraz przedmiotową strukturę bezpieczeństwa.  Przykładowa problematyka badań obejmuje np. bezpieczeństwo państwa w strukturze międzynarodowej, państwa upadłe i  ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, komunikacyjny  wymiar bezpieczeństwa, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, przywództwo, local governance, bezpieczeństwo publiczne, lokalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, fundamentalizm i ekstremizm islamski a bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

Działaniom Katedry, od jej powstania, towarzyszy rozwój bogatej oferty specjalności w ramach studiów I i II stopnia oraz podyplomowych, angażujących oprócz teoretyków bezpieczeństwa również praktyków poszczególnych dziedzin bezpieczeństwa.

 

W ramach działalności Katedry Pedagogiki funkcjonuje aktywnie  Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, którego Dyrektorem jest prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik.

   

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe funkcjonuje koło naukowe studentów Bezpieczeństwa Narodowego, którego opiekunem jest dr Paulina Polko.

 

Powrót do: Start » Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego » O Katedrze

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji