Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów

Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów powstała w październiku 2014 roku  poprzez połączenie Katedry Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji oraz Katedry Finansów i Gospodarki Światowej.  Celem powołania Katedry jest kreowanie nowych wartości w obszarze  zarządzania, finansów oraz  przedsiębiorczości  międzynarodowej  w warunkach  zmieniającego  się  otoczenia  zewnętrznego  współczesnych  organizacji  gospodarczych. 

 

Pracownicy Katedry realizują indywidualne i zespołowe projekty badawcze  finansowane  z  krajowych  oraz zagranicznych  źródeł. Zainteresowania  badawcze  pracowników koncentrują  się  wokół  następujących zagadnień: zarządzania  międzynarodowego  w  warunkach  globalizacji,  efektywności  inkubatorów przedsiębiorczości  w  państwach Trójkąta  Weimarskiego, sposobów zarządzania innowacjami w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych i wpływu stosowania międzynarodowych systemów zarządzania na efektywność przedsiębiorstw, istoty i ewolucji finansów międzynarodowych, finansów publicznych, finansów jednostek samorządu terytorialnego, ekonomiki przedsiębiorstw, psychologii biznesu oraz zarządzania stresem.

 

Na uwagę zasługują szczególnie wspólne publikacje Katedry:

 

U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013.  

 

U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014. (w druku)

 

U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015. (w opracowaniu)      

Powrót do: Start » Katedra Zarządzania » O Katedrze

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji