Specjalność

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z ELEMENTAMI LOGOPEDII

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 • Czego się nauczysz?

  Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy logopedii.

  Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, gdzie szczególną uwagę skupia się na usprawnieniu motoryki narządów mowy, korygowaniu wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowaniu alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

  Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych.

 • Uczymy praktycznie

  Zajęcia prowadzonę przez wykładowców - praktyków dają możliwość praktycznego poznania róznorodnych metod terapii logopedycznej tj:

  • masaż logopedyczny wg E. Stecko,
  • elemnty masażu C. Moralesa,
  • masaż ręki,
  • pedagogika zabawy,
  • terapia ręki,
  • kinestiotaping,
  • logorytmika,
  • elementy symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
  • logopedyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe,
 • Program specjalności

  • Pedagogika twórczości
  • Alternatywne formy edukacji w klasach I-III
  • Aktywnosć matermatyczna w klasach I-III i przedszkolu
  • Aktywność językowa w klasach I -III i przedszkolu
  • Środowisko aktywności dziecka w klasach I-III i przedszkolu Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • Klasyfikacja zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Opózniony rozwój mowy oraz sposoby jej stymulacji
  • Wstęna diagnoza logopedyczna
  • Zastosowanie gier i zabaw w terapii logopedycznej
  • Komunikaja wspomagająca i alternatywna 
  • Profilaktyka logopedyczna
  • Terapia zaburzeń i wspomaganie rozwoju mowy dziecka społeczne
  • Stymulacja aktywności poznawczej dziecka pomocy społecznej
 • Rekomendacje

  Parterami specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii logopedycznej są:

  • Centrum Diadnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach,
  • Polski Związek Głuchych Oddział Śląski,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Słuchu I Mowy "Medincus" - Katowice,
  • Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 
  • ABC Data Centrum Edukacyjne, 
  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
  • Akademia Maluszka WSB,
  • Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 

   

 • Opłaty

  Pedagogika - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 350 zł 100 zł* 440 zł 440 zł 440 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji