Specjalność

PREWENCJA I INTERWENCJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego sie nauczysz?

  Celem specjalności prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Obejmuje treści z zakresu:

  • podstaw prawnych działań prewencyjnych oraz pokrewnych dziedzin prawa (konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa karnego i wykroczeń),
  • psychologicznych uwarunkowań sytuacji kryzysowej,
  • sposobów reagowania w sytuacjach kryzysu, zarówno w sytuacji jego pojawienia się, jak i w aspekcie prewencji lub minimalizowania skutków kryzysu,
  • technik negocjacji, mediacji i możliwości ich stosowania w zależności od typu sytuacji kryzysowej,
  • kryminalistyki,
  • pozwalającą na skuteczne komunikowanie się w sytuacji kryzysowej,
  • profilaktyki antykryzysowej i zarządzania sytuacja kryzysową. 
 • Uczymy praktycznie

  Współpraca z instytucjami szczebla centralnego, wojewódzkiego i lokalnego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne tj: Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach stanowi ważny element upraktyczniajacy proces kształcenia. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie. Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 • Program specjalności

  • Pomoc w kryzysie i sytuacjach kryzysowych
  • Problemy mediacji i negocjacji w kryzysie i sytuacji kryzysowej
  • Stress and burnout
  • Strategie komunikacyjne w kryzysie i sytuacji kryzysowej
  • Profilaktyka antykryzysowa
  • Wybrane zagadnienia prawa karnego i prawa wykroczeń
  • Współczesne zagrożenia społeczne
  • Pomocy i wsparcie w systemie pomocy społecznej
 • Rekomendacje

  "Prowadzone praktycznego kształcenie na specjalności prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych pozwoli w pełni na przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, specjalistów, funkcjonariuszy publicznych do roli jaką będą pełnić w pracy zawodowej w różnych instytucjach i placówkach systemu oświatowego, jak i organach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji, Sprawiedliwości i innych.
  Realizowany program specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetycji w zakresie diagnozy, profilaktyki społecznej, w przeciwdziałaniu ryzykownym i problemowym zjawiskom patologii, przygotuje do działań w przypadku kryzysu, sytuacji kryzysowej"

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

   

   

 • Opłaty

  Pedagogika II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji