Kierunek

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM BIZNESU - ONLINE

Tryb: Online

Studia od Października 2022 r. 

Zapisz się

Najbliższe trzy dekady to czas mobilizacji rządów państw i biznesu w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zatrzymania globalnego ocieplenia. Europejski Zielony Ład, Nowa Taksonomia Unii Europejskiej, obowiązek raportowania danych niefinansowych – to regulacje, które w najbliższych latach zdeterminują zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Najbliższa dekada to czas wyzwań dla kadry menadżerskiej w zarządzaniu obszarem ESG (Environmental, Social, Governance), który wpływa na wartość i wycenę przedsiębiorstwa, od którego zależy pozyskanie finansowania na transformację modeli biznesowych i realizację zrównoważonych inwestycji, a także budowanie wartości długoterminowej dla wszystkich interesariuszy.

Celem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej do zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, wykorzystania szans i możliwości wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, pozyskania „zielonego finansowania” na inwestycje zgodne z Taksonomią Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

 • Kadra menadżerska zarządzająca przedsiębiorstwami, których działalność podlega regulacjom UE, których modele biznesowe wpisują się w zrównoważoną transformację gospodarczą, lub przygotowują przedsiębiorstwo do zmiany modelu zgodnego z Europejskim Zielonym Ładem i Nową Taksonomią UE.
 • Kadra menadżerska spółek notowanych na GPW S.A., obecnych także na międzynarodowych rynkach kapitałowych, dążąca do obecności lub poprawy pozycji w ratingach ESG, planujących emisję zielonych/zrównoważonych obligacji, starających się o finansowanie dłużne w oparciu o ratingi ESG.
 • Menadżerowie odpowiedzialni za obszar CSR, HR, Ochronę Środowiska, Zarządzanie Ryzykiem, Wizerunek Korporacyjny, Relacje Inwestorskie, Organizację pracy Zarządów i Rad Nadzorczych, Innowacje, Procesy Inwestycyjne, w celu aktualizacji wiedzy na temat nowych wymagań i regulacji w ramach w/w obszarów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatu, którzy dążą do rozwoju swojej kariery zawodowej.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Green Industry Foundation.

Opiekun merytoryczny kierunku: Monika Płońska

 • Atuty

  • unikatowy w skali kraju program, pozwalający na pozyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania biznesem w czasie zielonej transformacji gospodarczej Europy
  • bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem biznesu
  • zajęcia prowadzone przez praktyków, posiadających doświadczenie w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem zarówno małych i średnich firm jak i globalnych korporacji
 • Program

  Bloki tematyczne:

  Zarządzanie strategiczne

  1. Analiza i zarządzanie strategiczne
  2. Porozumienie Paryskie i Agenda 2030, inne determinanty zarządzania zrównoważonym rozwojem na świecie
  3. Standardy zarządzania zrównoważonym rozwojem
  4. Strategia zrównoważonego rozwoju/ESG
  5. Zarządzanie kwestiami klimatu
  6. Strategia dekarbonizacji przedsiębiorstwa
  7. Analiza scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu
  8. Nowe technologie wspierające zarządzanie ZR
  9. Zrównoważone finansowanie

  Environmental – Środowisko

  1. Regulacje środowiskowe i klimatyczne wynikające z EZŁ i Nowej Taksonomii UE
  2. Polityka klimatyczna i bioróżnorodności
  3. Gospodarka Obiegu Zamkniętego i zarządzanie zużyciem surowców naturalnych (np. water management)
  4. Ślad węglowy – mierzenie, raportowanie, zarządzanie i reedukacja śladu węglowego produktów i organizacji
  5. Zarządzanie pośrednim wpływem na środowisko
  6. KPI środowiskowe i klimatyczne- raportowanie wskaźników środowiskowych

  Social – Społeczny

  1. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- strategia CSR (Corporate, Social, Responsibility)
  2. Etyka i Compliance w organizacji
  3. Polityka antykorupcyjna
  4. Polityka różnorodności
  5. Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw
  6. Strategie BHP
  7. Innowacje społeczne w organizacji

  Governance – Ład korporacyjny

  1. Zrównoważony Ład Korporacyjny w spółkach giełdowych
  2. Odpowiedzialne przywództwo na rzecz klimatu
  3. Integracja ryzyk klimatycznych z systemem zarządzania ryzykiem korporacyjnym
  4. Raportowanie kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju, weryfikacja danych.
  5. Indeksy ESG i ich znaczenie
  6. Zarządzanie kontrowersjami i incydentami w obszarze ESG

  Informacje dodatkowe

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Liczba godzin - 160 godzin ( w tym business case)
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 1000 zł do 5 listopada 2021
  III 1000 zł do 5 grudnia 2021
  IV 1000 zł do 5 stycznia 2022
  V 900 zł do 5 lutego 2022
  VI 900 zł do 5 marca 2022
  VII 900 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 6800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Małgorzata Malczewska-Wajda
  e-mail: mmalczewska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji