Kierunek

TUTORING I MENTORING W EDUKACJI I BIZNESIE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Aby  sprostać oczekiwaniom XXI wieku, liderzy organizacji, nauczyciele i dyrektorzy potrzebują nowoczesnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz konkretnych instrumentów po to, by zwiększyć efektywność  procesu rozwoju zawodowego i osobistego własnego i innych. Do narzędzi tych należą właśnie mentoring i tutoring.

Studia podyplomowe „Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie” mają na celu praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego mentoringu i tutoringu  w organizacjach biznesowych oraz placówkach edukacyjnych.  Studia pozwalają na poznanie konkretnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy tutorskiej i mentoringowej w działalności edukacyjnej i biznesowej. Absolwenci będą potrafili budować zaangażowane zespoły, motywować swoich pracowników oraz wspierać ich w procesie rozwoju. Zajęcia w ramach studiów będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji „sprzymierzeńca rozwoju”, jakim jest tutor czy też mentor.

To studia adresowane do osób, które chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie, bo w tym upatrują sens swojej pracy, w szczególności do: menedżerów i liderów organizacji, coachów, trenerów, doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych, pracowników sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychopedagogicznej w tym socjalnej i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

 • Atuty

  • metody i praktyczne narzędzia efektywnego uczenia i rozwijania potencjału własnego i innych
  • założenia edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu i mentoringu
  • budowanie wspierających proces uczenia się relacji z klientami oraz prowadzenia sesji programów mentoringowych
  • narzędzia przydatne w tutoringu naukowym i rozwojowym
  • sytuacje trudne w pracy tutora/mentora oraz sposoby raczenia sobie z nimi
  • kompetencje w zakresie rozwoju  talentów i potencjału uczniów, studentów, pracowników
  • narzędzia motywowania podopiecznych do kreatywności, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań,
  • inspiracja do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Kadra

  Mariola Król

  Akredytowany mentor i coach PCC ICF, wykładowca akademicki; trener/konsultant budowania odporności psychicznej metodą MTQ48. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu skoncentrowanym na rozwiązaniach w podejściu psychologii zdrowia, dialogu transformacyjnym. W biznesie i organizacjach wykorzystuje coaching  narzędziowym. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych  w takich instytucjach jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Centrum Edukacji Grupa Orlen, Grupa Tauron S.A. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Częstochowie, Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Izba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne ,Kancelarie Adwokackie KWK, Agencja Przedsiębiorczości SA w Zorach, Izba Rzemieślnicza, administracja samorządowa - Powiat Wysokomazowiecki, Augustowski oraz innych firmach usługowych z różnych branż. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej jako osoba zarządzająca i przedsiębiorca, przekładając ją na umiejętności praktyczne podczas szkoleń. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w Akademii Bliżej oraz koordynatora centrum Psychoedukacji i Coachingu Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. Prowadzi szkolenia oraz coaching  w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami, zarządzania czasem.

  Więcej

  Roman Cieśla

  Ekspert w obszarach mediacji i negocjacji, coachingu, mentoringu, sprzedaży, kompetencji menedżerskich, komunikacji w biznesie, budowania odporności psychicznej, pracy z nawykami. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym. Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank.

  Więcej
 • Program

  Edukacja spesronalizowana - wprowadzenie 
  Sztuka skutecznego porozumiewania się 

  • Trening umiejętności społecznych
  • Komunikacja interpersonalna i intrapersonalna
  • Negocjacje i mediacje szkolne i rówieśnicze
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

  Teoretyczne podstawy mentoringu i tutoring

  • Wstęp do mentoringu i tutoringu w edukacji  jako metody spersonalizowanej
  • Tutoring a inne formy pracy w edukacji
  • Psychologiczne aspekty mentoringu i tutoringu
  • Nauczyciel jako mentor i tutor
  • Psychologia pozytywna a tutoring
  • Nowa psychologia sukcesu- nastawienie na  rozwój

   Mentoring i tutoring w praktyce

  • Modele w mentoringu i tutoringu
  • Założenia pracy mentora i tutora
  • Proces mentoringu i tutoringu
  • Narzędzia i metody pracy  w mentoringu i tutoringu
  • Praca z talentami
  • Motywacja w tutoringu
  • Tutoring rozwojowy
  • Profil kompetencyjny tutora
  • Wdrażanie tutoringu w szkole-przykłady dobrych praktyk

  Podejścia skoncentrowane na rozwiązaniach

  • Wprowadzenie do modelu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
  • Zastosowanie  w edukacji
  • Metodologia prowadzenia rozmów w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
  • Struktura sesji: praca na celach, zasobach i potrzebach
  • Praktyczne zastosowanie coachingu w edukacji : coaching kariery

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2024
  II 800 zł do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł do 5 maja 2024
  IV 800 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 100 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88