Kierunek

PROGRAMOWANIE I INFORMATYKA W SZKOLE - STUDIA KWALIFIKACYJNE

Tryb: Hybrydowe

Studia od Października 2022 r. 

Zapisz się
 • 1.     Podstawa prawna:

  ·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)

 • Praca

  Adresatami studiów są osóby z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

  Kwalifikacje i kompetencje:
  Uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej), w zależności od poziomu posiadanego wykształcenia podstawowego( licencjat/magisterskie) Studia podyplomowe z zakresu „Nauczania kolejnego przedmiotu” mają charakter kwalifikacyjny. 

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 marca 2022
  V 700 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 700 zł do 5 września 2022
  VII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 4700 zł  

   

 • Program

  1.      Wprowadzenie do informatyki

  2.      Sprzęt komputerowy

  3.      Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny

  4.      Systemy operacyjne

  5.      Nauka zdalna- platformy edukacyjne i e-learning

  6.      Aktywizujące metody nauczania

  7.      Etyka zawodu

  8.      Grafika i projektowanie 3D

  9.      Algorytmy i struktury danych

  10.  Sieci komputerowe

  11.  Bazy danych

  12.  Programowanie strukturalne i obiektowe

  13.  Podstawy projektowania stron www

  14.  Dydaktyka przedmiotu nauczania

  15.  Metodyka nauczania w szkole podstawowej

  16.  Metodyka nauczania w szkole ponadpodstawowej

  17.  Kreowanie wizerunku nauczyciela w mediach społecznościowych

  18.  Praktyka

  Liczba godzin: 480

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Cel

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu ''Informatyka'' oraz ''Technologia informacyjna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych''. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych.

 • Wykładowcy

  Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii WSB, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

 • Informacje dodatkowe

  Dni uczęszczania: środa, czwartek w godz. 16:15-20:30

  Część zajęć w formule online.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji