Kierunek

PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W EDUKACJI I WYCHOWANIU - STUDIA DOSKONALĄCE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna 5000 zł 4200 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia dzieci i młodzieży, psychologii rozwoju człowieka oraz promocji zdrowia psychicznego w obszarze edukacji i wychowania.

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu przeznaczone są dla:

- pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, wychowawców, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników przedszkoli, świetlic terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą

Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna 5000 zł 4200 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty

  Zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów oraz specjalistów, realizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń.

  Treści programowe stanowią cenną pomoc w procesie rozwoju oraz kondycji psychicznej młodego pokolenia w zmieniającej się rzeczywistości z nastawieniem na pozytywne aspekty.

 • Program

  1. Psychologia rozwoju człowieka
  2. Psychologia pozytywna – teoria i praktyka
  3. Psychologia szczęścia                          
  4. Psychologia zdrowia - Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży
  5. Pozytywna edukacja w teorii i praktyce
  6. Dobrostan, pozytywność i szczęście w placówce edukacyjnej
  7. Praktyka edukacyjna oparta na psychologii pozytywnej – interwencje
  8. Uważność w edukacji i wychowaniu
  9. Biblioterapia – literatura, która wzmacnia potencjał
  10. Odporność psychiczna w praktyce edukacyjnej
  11. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego
  12. Zdrowie pozytywne
  13. Kompetencje psychopedagogiczne z zakresu psychologii pozytywnej

  Liczba godzin – 200 godzin zajęć dydaktycznych

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  Czas trwania: 2 semestry
  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • KADRA

  Anna Hildebrandt-Mrozek

  Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczona edukatorka, coach, trener i doradca nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Naukowiec i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji. Autorka realizowanego w szkołach programu "Happiness at School®", którego celem jest poprawa dobrostanu i poczucia szczęścia całego środowiska szkoły. Jej misją jest przekazywanie doświadczenia szczęścia i nauka o tym, jak o szczęściu opowiadać i się go uczyć. Jej specjalizacją jest budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie talentów i mocnych stron, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i profilaktyka stresu we współczesnym świecie.

  Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

  Certyfikowany trener zawodowy Career Direct® (Kompasu Kariery). Doradza firmom i szkołom prowadząc liczne szkolenia w zakresie dobrostanu, komunikacji międzypokoleniowej i zarządzania talentami w zespołach.

  Ekspert w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. Autorka i współautorka ponad 100 artykułów i publikacji w tych dziedzinach. Autorka książki „Koniec z pracą?” wydanej nakładem Wydawnictwa Difin. W październiku 2019 r. ukazała się jej kolejna książka: „Pasja życia - życie z pasją. Rodzicielstwo”.

  Pracuje na autorskich programach: Happiness at School®, Rodzicielstwo z Pasją, Warsztaty Dobrego Snu®.

  Więcej

  Joanna Baran

  Trener w zakresie edukacji zdrowotnej, psychologii zdrowia i rozwoju, coachingu i uważności w edukacji, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik merytoryczny Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Biblioterapeuta pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu. Autorka programów warsztatów rozwoju potencjału osobowości dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli w zakresie biblioterapii, dobrostanu psychicznego w nurcie psychologii pozytywnej, storytellingu, uważności i zdrowia psychospołecznego w edukacji. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa , Zarządzanie w oświacie, Poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Międzynarodowe Studia Coachingu, Psychologia pozytywna, Mindfulness & Compassion, Psychologia zdrowia i rozwoju.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Badania pokazują, że nadawanie priorytetu szczęściu i dobrostanowi w efekcie przynosi lepsze osiągnięcia w nauce, co – niestety – nie jest doceniane. Odzwierciedla się to w ciągłej dominacji „liczb” i ogólnym „testocentryzmie”. Możemy to zmienić.  Naukowe podejście do szczęścia, tzw. „science of happiness” rozwinął w nurcie Psychologii Pozytywnej Martin Seligman w połowie lat 90. XX wieku.

  Badania pokazują, że szczęście, współczucie i życzliwość są umiejętnościami, których można się nauczyć i je wzmacniać poprzez trening, dzięki neuroplastyczności naszych mózgów. Szkoły odgrywają istotną rolę w „uczeniu szczęścia” oraz w rozwijaniu wartości, sił charakteru, talentów, mocnych stron i kompetencji, które rozwijają szczęście.

  Udział w studiach podyplomowych na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu umożliwi słuchaczom zdobycie kompetencji i narzędzi do wdrażania zasad, metod, teorii i praktyk dbania o osobisty dobrostan i szczęście oraz nauczania takiej postawy innych. Program studiów pozwoli na doświadczanie szczęścia w różnych jego wymiarach oraz pozwoli na naukę tego, jak szczęścia uczyć innych. W efekcie przełoży się to na wzrost dobrostanu i szczęścia u Uczestników, a dalej - w szkołach i wśród uczniów. Ostatecznym efektem będą lepsze rezultaty i osiągnięcia w nauce.

  dr Anna Hildebrandt-Mrozek
  ekonomista, doświadczony trener dyrektorów szkół,
  nauczycieli, rodziców i biznesu, chief happiness officer w edukacji

 • opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2023
  II 800 zł do 5 listopada 2023
  III 800 zł do 5 grudnia 2023
  IV 800 zł do 5 lutego 2024
  V 800 zł do 5 marca 2024
  VI 700 zł do 5 kwietnia 2024
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • BONIFIKATY

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 30 września 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku, ACCA Strategic Professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 30 września 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 30 września 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business), Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji