Kierunek

TERAPIA MANUALNA

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najbardziej skutecznymi i najczęściej stosowanymi technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystywanymi w szeroko rozumianej terapii manualnej.

Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister).

Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness.

W ramach studiów uczestnik zostanie zapoznany z technikami terapii stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, których efektywność została potwierdzone badaniami naukowymi, i które pozwalają na kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii.

 • Atuty

  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz  warsztatów
  • w trakcie studiów dodatkowe szkolenia, potwierdzone certyfikatem
  • wykładowcy to wieloletni praktycy, którzy wzbogacają zajęcia i program swoją osobą i doświadczeniem klinicznym
 • Program

  W programie m.in. zagadnienia z zakresu:

  • anatomii prawidłowej
  • anatomii palpacyjnej
  • biomechaniki klinicznej
  • diagnostyki obrazowej narządu ruchu
  • technik stosowanych w terapii manualnej
  • zastosowania terapii manualnej w różnych jednostkach chorobowych

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia z zakresu fizjoterapii
  • Czas trwania: 2 semestry 
  • Dni odbywania się zajęć: piątki, soboty, niedziele
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się praca pisemną
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr n. o kult. fiz. Aneta Orczyk

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz doktoranckich. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki, Doradztwa Zawodowego oraz Zarządzania Placówkami Ochrony Zdrowia. Swoje wykształcenie uzupełniała na licznych kursach kwalifikacyjnych, sympozjach czy warsztatach metodycznych.

  Od ponad 20 lat jest czynnym fizjoterapeutą; zaraz po studiach przez pierwsze 7 lat pracowała w zawodzie w ośrodku rehabilitacyjnym w Sosnowcu, następnie w Warszawie jako fizjoterapeuta przez kilka lat uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie aktywizującym ON ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Równocześnie doskonaliła swój warsztat dydaktyka na uczelniach wyższych jako wykładowca - 2005-2013 w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 2014-2019 na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2013 do chwili obecnej jest Adiunktem w Katedrze Fizjoterapii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie pełni również funkcję Pełnomocnika ds. Praktyk i Kształcenia Klinicznego. Jest organizatorem corocznego międzyuczelnianego Konkursu Anatomicznego.

  Od 2007 r. bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych, obecnie głównie z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i telemedycyny.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Terapia manualna, inaczej nazywana medycyną manualną to metoda, która umożliwia rehabilitację odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych w obrębie narządu ruchu. Wykorzystując wysoce profesjonalne elementy diagnostyki funkcjonalnej człowieka, przy pomocy skutecznych technik manipulacji, mobilizacji i technik stabilizujących, terapeuta jest w stanie usunąć objawy dolegliwości bólowych. Prowadzone przez nas zajęcia Terapii Manualnej obejmują szczegółową anatomię palpacyjną, diagnostykę różnicową oraz propozycje zastosowania elementów terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

  dr n.med. Paulina Głowacka
  Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych,
  Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 800 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 700 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł
  do 30 czerwca 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji