Kierunek

GORZELNICTWO I PIWOWARSTWO

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej
i praktycznej, z zakresu technologii browarniczej, słodowniczej oraz gorzelniczej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania produktów browarniczych i gorzelniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, a także w gorzelniach lub u producentów alkoholi. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją alkoholową i browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Odbycie praktyk pozwala na poznanie specyfiki pracy i problemów typowych dla zakładów o różnej wydajności produkcji.

 • Atuty

  • Unikalny w skali kraju program studiów obejmujący takie zagadnienia jak: maturacja napojów alkoholowych, systemy zarządzania jakością w produkcji alkoholi, odpady gorzelnicze oraz piwowarskie
  • Wśród kadry znakomici eksperci m.in.: audytor systemów jakości, specjalista w zakresie gospodarki odpadów, specjalista w zakresie logistyki oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, właściciel agencji  komunikacji wizualnej, a także sommelierzy i gorzelnicy
  • Materiały do szkoleń praktycznych (zajęcia z analizy sensorycznej)
  • Spotkania z praktykami w ramach zajęć wyjazdowych
 • Program

  1. Historia piwowarstwa
  2. Historia gorzelnictwa
  3. Materiałoznawstwo
  4. Surowce w produkcji piwowarskiej
  5. Surowce w produkcji gorzelniczej
  6. Opakowania
  7. Technologia Produkcja alkoholu - wprowadzenie biologiczne i chemiczne
  8. Technologia piwowarstwa
  9. Technologia gorzelnictwa
  10. Technologia spirytusu i wódek gatunkowych
  11. Technologia napojów alkoholowych
  12. Cześć praktyczna - browar
  13. Część praktyczna – gorzelnia
  14. Część praktyczna - logistyka
  15. Badanie produktów alkoholowych
  16. Maturacja napojów alkoholowych
  17. Transport produktów piwowarskich oraz gorzelniczych
  18. Komunikacja wizualna i opakowania napojów alkoholowych
  19. Aspekty prawne produkcji alkoholi w Polsce
  20. Prawo lokalne, znaki towarowe
  21. Odpady gorzelnicze oraz piwowarskie
  22. Analiza sensoryczna i modelowanie
  23. Systemy zarządzania jakością w produkcji alkoholi
  24. Aspekty zdrowia i higieny w produkcji
  25. Wymagania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i aspekty kulturowe spożywania alkoholi wykład
  26. Rynek alkoholi w Polsce i Europie

  Liczba godzin - 170 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się  egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki
  • Dni realizacji zajęć: raz lub dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Marek Różycki

  Właściciel marki OnSpirit. gorzelnik oraz producent alkoholi regionalnych, członek sieci ekspertów CIOP-PIB. Prowadzi badania w zakresie chemii oraz identyfikacji składników i zawartości z wykorzystaniem spektrografii. Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Od 2014 roku jest uczestnikiem grup roboczych ONZP 15, oraz posiedzenie wspólne ekspertów RID/ADR/ADN). Wykładowca akademicki

  Więcej

  Romuald Kulesz

  Mistrz piwowarski, praktyk browarnictwa, współpracował m.in.: z browarem Spiż i siecią hoteli Mariott

   

  Więcej

  Mariusz Wojciechowski

  Członek Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Wykładowca Enologii, posiada tytuł „Spanish Wine Specialist”. Pracował jako sommelier w najlepszych hotelach oraz jako doradca i kierownik winebaru w MineWine.pl

  Więcej

  Gilarski Robert

  Projektant graficzny, specjalizujący się głównie w brandingu i identyfikacji wizualnej. Właściciel studia kreatywnego obsługującego m.in. takie marki jak Tymbark, Biedronka, Żabka, Społem.  Twórca etykiet dla Bahlsen i Kraftwerk. Prywatnie i zawodowo ilustrator i fascynat streetartu- członek kapituły konkursowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami- w kategorii „mural roku”.

  Więcej

  Marta Różycka

  Psycholog psychoterapeuta. 20 lat doświadczenia ze strażakami PSP w służbie oraz w zakresie interwencji kryzysowej. Tworzyła system pomocy psychologicznej w tym prewencji uzależnień w ramach KW PSP w Katowicach. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.

  Więcej

  Magdalena Gawarecka

  Konsultant wdrażający systemy zarządzania ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001. Doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych.Auditor pracujący dla jednostek certyfikacyjnych, auditor wiodący ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001.Audytor energetyczny, współpracujący przy realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach.Prowadzi szkolenia, warsztaty praktyczne oraz wykłady dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów zarządzania, kierownictwa różnych szczebli, auditorów wewnętrznych oraz służb technicznych

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2023
  II 700 zł do 5 kwietnia 2023
  III 700 zł do 5 maja 2023
  IV 700 zł do 5 października 2023
  V 800 zł do 5 listopada 2023
  VI 800 zł do 5 grudnia 2023
  VII  800 zł  do 5 lutego 2024
  Ogółem 5 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji