Kierunek

AKADEMIA TRENERA BIZNESU

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Akademia Trenera Biznesu to praktyczny program, w ramach którego Słuchacze zdobywają kluczowe kompetencje niezbędne do prowadzenia i organizowania szkoleń. Udział w programie studiów umożliwia Słuchaczom poznanie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych, gdyż wiedza przekazywana jest przez praktyków, którzy permanentnie się dokształcają w tym zakresie i w codziennie pracy stosują uzyskaną wiedzę w praktyce.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą w charakterze trenerów biznesu, zarówno wewnątrz organizacji, jak i trenerów zewnętrznych. To studia odpowiednie również dla tych osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie talentami w organizacjach, rozwój pracowników, zarządzanie ścieżkami kariery i dążą do nabycia umiejętności z zakresu przygotowywania i projektowania szkoleń.

 • Atuty

  • Partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów.
  • Połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy trenerskiej z nowoczesnymi technikami i narzędziami wspierającymi proces grupowy.
  • Rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli trenera biznesu.
  • Możliwość profesjonalnej superwizji trenerskiej oraz stażu przy boku zawodowego trenera
  • Zajęcia w praktycznej formule (symulacje i warsztaty).
 • Program

  1. Struktura wystąpień
  2. Psychologia lingwistyczna w pracy trenera
  3. Umiejętności psychologiczne trenera
  4. Tworzenie struktury szkolenia
  5. Zarządzanie procesem grupowym
  6. Metody coachingowe w pracy trenera
  7. Trudne sytuacje szkoleniowe
  8. Przygotowanie i wyposażenie warsztatu pracy trenera
  9. Formy przekazu wiedzy w pracy trenera
  10. Warsztaty trenerski
  11. Analiza potrzeb szkoleniowych
  12. Moduł zaliczeniowy

  Liczba godzin: 170

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Jakub Lewandowski

  Wykładowca Akademii WSB. Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Akademia Trenera Biznesu to kierunek, w ramach którego zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Studia umożliwiają poznanie praktycznych narzędzi, którymi posługuje się profesjonalny trener. Dodatkowo słuchacze poszerzają swoje kompetencje w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych, utrzymywania poprawnych relacji, a także otoczenia opieką trenerską uczestników szkolenia.

  Jakub Lewandowski
  Wykładowca Akademii WSB
  Trener, coach ICC, właściciel firmy szkoleniowej „Pasja” Grupa Dobrych Trenerów

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 stycznia 2022
  V 800 zł do 5 lutego 2022
  VI 800 zł do 5 marca 2022
  VII 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji