Kierunek

LOGISTYKA TRANSPORTU WRAŻLIWYCH PRODUKTÓW OCHRONY ZDROWIA

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

We współczesnym świecie, w dobie walki z rakiem czy pandemią COVID-19, przed rządami państw, partnerami łańcucha dostaw, organizacjami humanitarnymi i producentami środków farmaceutycznych stoi ogromne wyzwanie, polegające na dystrybucji szczepionek czy radiofarmaceutyków bądź innych wrażliwych produktów ochrony zdrowia w sposób terminowy, pewny i bezpieczny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, biorący udział w transporcie multimodalnym produktów farmaceutycznych, wrażliwych na czas i temperaturę, proponujemy program studiów podyplomowych z zakresu: Logistyki transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia. Zdobyta przez słuchacza wiedza z zakresu TSL, poznanie standardów i dobrych praktyk IATA uczyni go konkurencyjnym na rynku pracy. Unikalny zestaw efektów uczenia się, w tym specjalistyczne umiejętności, a także Międzynarodowy Certyfikat IATA, potwierdzający nabyte kompetencje pozwoli absolwentowi konkurować na wymagającym rynku pracy nie tylko lokalnym, ale też globalnym.

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, obsługujących łańcuch dostaw na każdym etapie transportu produktów ochrony zdrowia, wrażliwych na czas i zmiany temperatury. Szeroki zakres programu studiów pozwala na zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji transportu multimodalnego, wykorzystywanego do obsługi przesyłek wrażliwych np. szczepionek na COVID-19 czy radiofarmaceutyków, niezbędnych do walki z chorobami nowotworowymi. Słuchacz pozna zasady transportu, opartego na zapewnieniu jakości, bezpieczeństwa, monitorowaniu krytycznych punktów kontroli oraz ochrony przed bezprawną ingerencją. Studia są też doskonałą okazją do poznania praktyków branży transportowej i dzielenia się doświadczeniami.

Adresatami studiów podyplomowych są pracownicy: spedycji drogowych i lotniczych, centrów logistycznych, terminali cargo, agentów handlingowych oraz portów i linii lotniczych. Program studiów skierowany jest również do pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego, a także absolwentów uczelni, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę niezbędną do pracy przy organizacji transportu multimodalnego produktów ochrony zdrowia wrażliwych na czas i zmiany temperatury oraz osób zainteresowanych poznaniem zagadnień branży TSL na tyle, by rozpocząć w niej karierę zawodową.

 1. Słuchacze otrzymają międzynarodowy certyfikat IATA, potwierdzający nabyte kompetencje i wyróżniający ich na wymagającym rynku pracy lokalnym i globalnym.
 2. Program studiów dostosowany do aktualnych potrzeb branży.
 3. Słuchacze poznają najlepsze praktyki branży TSL i międzynarodowe standardy, wypracowane przez lata przez ekspertów, wiodących światowych organizacji współpracujących z IATA.
 4. W skład kadry instruktorskiej wchodzą eksperci i specjaliści z wiodących organizacji branży TSL z rynku polskiego i międzynarodowego. Wykładowcy chętnie dzielą się wiedzą teoretyczną, a przede wszystkim doświadczeniem.
 5. Atrakcyjna cena studiów w porównaniu z podobnymi programami na arenie międzynarodowej.
 6. Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wspólnego rozwiązywania problemów w ramach panelu dyskusyjnego w ramach studiów. Kontakt z wykładowcami również po zakończeniu studiów.
 • Program studiów

  I Organizacja transportu i obowiązujące regulacje prawne

  1. Prawo lotnicze
  2. Prawo drogowe
  3. Prawo celne
  4. Organizacja transportu lotniczego

  II Transport i obsługa produktów ochrony zdrowia, wrażliwych na czas i temperaturę

  1. Transport materiałów niebezpiecznych
  2. Transport towarów łatwo psujących się
  3. Transport zwłok i prochów ludzkich

  III System zarządzania bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie cywilnym

  1. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie
  2. System ochrony w lotnictwie cywilnym
  3. Warunki dostaw INCOTERMS 2020

  IV Charakterystyka trendów w branży TSL i wymagana dokumentacja

  1. Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie drogowym i w transporcie lotniczym
  2. Logistyka
  3. Spedycja drogowa
  4. Spedycja lotnicza

  V Analiza ryzyka w transporcie towarów opieki zdrowotnej w łańcuchu dostaw

  1. Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych i lotniczych
  2. Terminologia i skróty branży lotniczej

  VI Procedury i technologie, dotyczące czasu obsługi przesyłek medycznych wrażliwych na czas i temperaturę

  1. Dokumentacja transportu drogowego
  2. Zasady pakowania towarów do transportu drogowego
  3. Procedury, dotyczące czasu obsługi i przesyłek medycznych wrażliwych na czas i temperaturę
  4. Krytyczne punkty kontroli w transporcie towarów opieki zdrowotnej w łańcuchu dostaw
  5. Technologie pakowania towarów opieki zdrowotnej
  6. SOP i SLA
  7. Akceptacja towarów do przewozu

  VII Zastosowanie standardów i regulacji IATA w transporcie farmaceutyków

  1. Zasady pakowania przesyłek do transportu lotniczego
  2. Zasady i procedury IATA, dotyczące przesyłek lotniczych
  3. Dokumentacja transportu lotniczego
 • Kadra

  Dr Magdalena Żelazo

  Specjalistka w zakresie transportu lotniczego, w szczególności w obszarze frachtu lotniczego i transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. 

  Ukończyła studia magisterskie i podyplomowe na kierunku: zarządzanie lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademia Sztuki Wojennej). Stopień doktora nauk społecznych, w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, uzyskała w 2018 roku. Opracowała rozprawę doktorską na temat zarządzania bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

  Doświadczenie w branży lotniczej zdobyła u największego agenta obsługi naziemniej w Polsce LS Airport Services. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu obsługi i transportu frachtu lotniczego, organizowanych przez takie linie lotnicze jak: Lufthansa, Qatar Airways czy Emirates. Od 2016 roku pełni rolę eksperta w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Od wielu lat współpracuje z Aviacon, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą teoretyczną.

  Więcej

  Dariusz Drabek

  Absolwent Wydziału Lotnictwa na Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademia Sztuki Wojennej). Instruktor IATA z obszaru: Dangerous Goods Regulations, Live Animals Regulations, Perishable, Basic and Advance Cargo.

  Przeszkolił kilkaset osób z kilkudziesięciu firm spedycyjnych, logistycznych oraz pracowników linii lotniczych i firm handlingowych. Posiada imponującą wiedzę z branży TSL, którą chętnie się dzieli z grupami szkoleniowymi, współpracując z Aviacon.

  Praktyk – stale obsługuje firmy, wysyłające towary niebezpieczne oraz doradza w zakresie organizacji wysyłki general, perishable, value, pharma cargo. Pasjonat towarowego transportu lotniczego.

  Więcej

  Michał Jakub Wichrowski

  Specjalista z branży lotniczej oraz przedsiębiorca z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w liniach lotniczych takich jak: Lufthansa czy Enter Air, portach lotniczych - Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Warszawa-Radom i Lotnisko Zielona Góra oraz start-up'ach z branży lotniczej – TenPlanes i CitizenPlane. Aktualnie zatrudniony jest na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie specjalizuje się w rozwoju siatki połączeń w portach hubowych oraz portach regionalnych. 

  Prowadzi zajęcia dla studentów i młodzieży szkolnej z zakresu logistyki, transportu lotniczego, komercyjnego zarządzania portami lotniczymi oraz prestiżowe szkolenia IATA. Obronił pracę inżynierską na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: Which market chance will European carriers- independently from their business model- get by integrating the Airbus 321 neo LR in their fleet? For which carriers in which markets will this be a future? oraz pracę magisterską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pt.: Hub airport as a part of strategic development of network carrier. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Podstawę rozwoju i użyteczności transportu ładunków drogą lotniczą determinuje jedno kluczowe słowo - czas. W dobie potrzeb związanych z transportem ładunków specjalnych, w tym towarów wrażliwych na temperaturę, farmaceutyków, czy materiałów radioaktywnych wykorzystywanych w celach medycznych, warunkiem efektywności jest przede wszystkim wiedza. Serdecznie zapraszam na studia podyplomowe, które pomogą Państwu ugruntować wiedzę na temat logistyki transportu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wrażliwych ochrony zdrowia.

  Dr Magdalena Żelazo
  Specjalistka w zakresie transportu lotniczego

 • Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Liczba godzin - 160 godzin
 • Opłaty

  Kierunek ze względu na specjalną cenę nie podlega bonifikatom

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  opłata dotycząca certyfikacji IATA 2706 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada  2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 700 zł do 5 marca 2022
  VI 494 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 7000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska
  e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji